http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 

תאור הפרויקט: הקמת אולם ספורט ופיתוח סביבתי לשימוש בית ספר "אורט" ולתושבי סלאמה.

עלות הביצוע: 6,629,000 ש"ח

מועד סיום מתוכנן : אפריל 2015

מנהל הפרויקט:ארטמאג בע"מ- ניהול ופיקוח

קבלן מבצע: קליימן ארקדי בע"מ