http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

1. כביש כמון מכמנים: נמצא בעבודה, צפי להשלמה בחודש ספטמבר 2012.

2. מעגל תנועה בצומת מורשת- התכנון הסתיים, המכרז לבחירת קבלן מבצע צפוי בתוך כחודש.

3. כביש יודפת הררית - צפי להשלמת תכנון וקיום מכרז קבלני- סוף רבעון ראשון 2012.

4. חציית צמתים- הושלמה מדידת 11 הצמתים בהם מתוכננת התקנת רמזור מהבהב (ה8), התכנון צפוי להסתיים במחצית 2012, בשלב זה אין עדיין תקציב ולו"ז לביצוע העבודה.

5. כביש הבריכה במרכז השירותים - מבוצעות עבודות להסדרת מפרצי עצירה לאוטובוסים, תחנות המתנה, מעבר חציה וכד', העבודות יסתיימו בשבוע הראשון של שנת 2012.

תגובה אחרונה ב-28/12/2011 00:02:37