http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

קבלן מבצע: חברת א.נאטור בע"מ

פיקוח: חב' גת טלרון

מתכנן:יוסף סאח

תקציב הפרויקט : 400 א"ש 

צפי לסיום :30/12/2015

 

 

חדר המתנה ישמש לתלמידים שמחכים לתחילת החוג 

יהיה ניתן לאכול בו ,לצפות בטלויזיה או להכין שיעורי בית וכד'