http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 

עבודות שדרוג מתבצעות בכבישי הגישה ל-6 יישובים במשגב.
השדרוג יביא להפחתת השחיקה והבלאי של הרכב ולעמידות גבוהה יותר של הכביש לפגעי מזג אויר

 

לפני כחודש הועברה האחריות על כבישי הגישה לרב ישובי משגב לידי החברה הלאומית לדרכים. בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2012 מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד המיסעה (שטח הכביש המיועד לכלי רכב) בכבישי הגישה הבאים:

כביש הגישה להר שכניה - עד הכניסה למנוף, כביש הגישה לאשחר ולאשבל, למעלה צביה, ללבון והר חלוץ ולטל אל.

 

מנוף

 

בסה"כ מדובר על כבישים באורך של למעלה מ-15.5 ק"מ אשר נסללים מחדש (לא כולל כבישי הגישה לאבטליון ולהררית ולישובי הר כמון באורך של למעלה מ-15 ק"מ נוספים אשר סלילתם תסתיים בשבועות הקרובים.)

בכל הכבישים החלה העבודה, למעט בכביש הגישה לטל אל שבו תחל העבודה תוך מס' ימים.

הכבישים הנ"ל נבחרו לביצוע בשנת העבודה 2012 לאחר שבחודשים האחרונים ביצעה החברה הלאומית לדרכים סקירה איכותית של כבישי הגישה לישובים אשר עוברים לאחריותם. הסקירה בוצעה באמצעות מערכת מ.נ.מ (מערכת ניהול מיסעות), שמתבססת על איסוף נתונים המשקפים את מצב המיסעות. ציוד הסקירה כולל בין היתר מערכת GIS , צילום וידאו קדמי של כל מבני הדרך ובכללן מעקות בטיחות, צבע, תמרורים, הצגת נתוני בדיקות גליות (RSP), בדיקות חוזק המבנה באמצעות מדידות HWD וכד'.

 

מעלה צביה

 

העבודות בכבישים כוללות קרצוף של פני הכביש הקיימים וריבוד שכבת אספלט חדשה, ושיפור אמצעי בטיחות פאסיביים המסייעים לנהג להתמצא בסביבתו ולקבל החלטות נבונות בנהיגה ובניהם: תמרורים, שלטים, סימוני צבע ועיני חתול.

המיסעה החדשה שנסללת תכלול שוליים בכל מקום בו הדבר אפשרי (ללא ביצוע עבודות חפירה / קירות תמך להרחבת התוואי הקיים). סימון הניתוב יהיה באופן שבו רוחב כל נתיב יהיה 3 מ' ויתרת רוחב הסלילה תשמש כשוליים סלולים.

להתאמת מפלס פני השוליים לפני המיסעה החדשה משתמשת החברה הלאומית לדרכים בחומר המקורצף, לאחר עיבוד והידוק - דבר אשר מביא להוזלת עלויות מעבר להיבט הסביבתי של שימוש בחומר ממוחזר.

בנוסף, מבוצעות בימים אלה עבודות להארת צומת הגישה למצפה אביב, מתקדמות העבודות להסדרת מעגל התנועה בצומת מורשת ונערכים לתחילת עבודות להסדרת תאורה ומעגל תנועה בכביש הגישה לשורשים (צפוי להתחיל בסוף שנה נוכחית).

המועצה פועלת להמשך התנופה של פרויקטי התשתית הנמצאים בתכנון ובהם: גיבוש תוכנית עבודה מול החברה הלאומית לדרכים להמשך חידוש כבישי גישה בשנת 2013,  הסדרת רמזור בצומת המועצה / רקפת, הסדרת שביל אופניים לרכיבת יוממות המחבר את יעד עם עצמון ומרכז השירותים של המועצה, הסדרת צומת טל אל ופרויקטים נוספים.

 

יודפת

 

יחד עם השיפור המשמעותי בתשתיות התחבורה בתחום המועצה ובמיוחד בפתחו של החורף, בתקווה שיהיה רווי בגשמים, חשוב לזכור לשמור על נהיגה זהירה ובטוחה.