http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

כביש 8556 כרמיאל- כמון - כמאנה -מכמנים.

לאחר תקופה ארוכה של תכנון, אישורים ופגישות עם שר התחבורה ומנכ"ל מע"צ, הגענו לרגע המיוחל בו התקיים מכרז ונקבע הקבלן לביצוע הפרויקט.

לפני כחודש הוצגו התוכניות לציבור, נרשמו הערות התושבים ולרוב ההערות הצלחנו לתת מענה בפגישות האחרונות שקיימנו עם המתכננים ונציגי מע"צ.

הכביש ברובו יסלל בתוואי הקיים, רוחב המיסעה 6.0 מ' נטו עם שוליים סלולים של 0.5 מ' מכל צד, יבוצעו שיפורים בחתך הרוחבי, תוסדר מערכת הניקוז ויותקנו מעקות בטיחות.

היקף הפרויקט כ-16 מליון ש"ח ותחילת העבודות צפויה בסוף שנה נוכחית.

 

כביש 7955 יודפת -הררית

בתחילת השנה יזמה המועצה סיור בהשתתפות שר התחבורה ומנכ"ל מע"צ לאורך הכביש, לאחר הסיור שוכנעו המשתתפים כי הסדרתו של הכביש נדרשת בדחיפות. בחודש אוגוסט השנה, בוצעה מדידה מפורטת לאורך הכביש (כ-11 ק"מ).

בימים אלה, מתבצע תכנון לשיפור הבטיחות בכביש אשר יכלול את חידוש המיסעה, הסדרת הניקוז, עבודות צבע ותמרור, הכביש החדש יסלל בתוואי הקיים תוך הפרה מינימאלית של הטבע (הימנעות מעבודות חציבה, קירות תמך, עקירת עצים וכד').

היקף הפרויקט מוערך בכ-12 מליון ש"ח, התכנון צפוי להסתיים עד סוף שנה נוכחית, להערכתנו, ביצוע העבודות יחל ברבעון הראשון של שנת 2012.

 

צומת מורשת

אישור התקציב להסדרת צומת מורשת התארך זמן רב בשל דרישת האוצר לביצוע בדיקה כלכלית אשר תצדיק את השקעת התקציב.

היקף הפרויקט מוערך בכ-13 מיליון ש"ח ובחודש החולף אישר האוצר את התקציב לאחר שבוצעה הבדיקה הכלכלית.

הפרויקט כולל הסדרת מעגל תנועה תוך יצירת פניות ימינה חופשיות (ללא צורך במעבר דרך מעגל התנועה).

התוכניות נמצאות בשלב סופי של הכנתם לפני מכרז ואנו צופים כי נוכל להציגם לציבור במהלך החודש הקרוב.

צפי לתחילת ביצוע העבודות בפועל - רבעון ראשון של שנת 2012.

 

צומת משגב - משטרה- רקפת

הסדרת הצומת באמצעות רמזור נמצאת בשלב התכנון, משרד התחבורה אישר את תכנון הצומת וכעת נמצאים בשלב התכנון המפורט והכנת אומדנים, בשלב זה אין עדיין תקצוב לפרויקט.

עם השלמת התכנון, ברבעון הראשון של שנת 2012 והשלמת האומדנים, נפעל מול משרד התחבורה ומע"צ לתקצוב הפרויקט והכנסתו לתוכנית העבודה.

 

תאורת צמתים

בעקבות לחץ שהפעילה המועצה על משרד התחבורה, הנחה השנה מנכ"ל משרד התחבורה את מע"צ לקדם תכנון וביצוע של הארת הצמתים הבאים: מצפה אבי"ב, שורשים, לוטם וסלאמה.

הפרויקט מופיע לתכנון בתוכנית העבודה של מע"צ לשנת 2012 ואנו מעריכים כי ניתן יהיה לבצע הארה של שני צמתים במהלך השנה הקרובה.

 

חציית צמתים

עם גידול נפח התנועה לאורך הכבישים, חצייתם נעשת מסוכנת הרבה יותר, קיימנו פגישה עם שר התחבורה אשר הנחה על הקמת צוות לבחינת הנושא וריכוז המלצות.

אגף ההנדסה ריכז את הנושא כאשר בצוות היו חברים נציגים ממשטרת התנועה, משרד התחבורה, מע"צ- החברה הלאומית לדרכים והרשות לבטיחות בדרכים.

הצוות הגיש את עבודתו למשרד התחבורה וסוכם על תכנון וביצוע תמרורי ה-8 (רמזור צהוב מהבהב) המתריע בפני הנהגים על חציית הולכי רגל במקום.

יש לציין כי מעברי חציה בכבישים בין עירוניים ניתן לבצע רק בצמתים מרומזרים או במסגרת מעגלי תנועה.

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון וצפוי להתבצע בשנת 2012.

 

כביש 805 - יעד צומת משגב

בשנים האחרונות ארעו מס' רב של תאונות (החלקת כלי רכב) לאורך קטע כביש זה ובעיקר בסיבוב הסמוך לישוב עצמון, המועצה פעלה מול מע"צ לביצוע בדיקות חלקלקות לאספלט אשר בסיומן בוצע בשנה החולפת קירצוף וריבוד מחדש של המיסעה בקטע כביש זה.