http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 

עלות ביצוע כ 800,000 ₪

מימון – משרד תחבורה

מתכנן – ג.הנדסה – סאג'י ג'אבר.

מפקח- אוסאמה חסן - יניב צור.

 

סיום עבודה 3/8/15