http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

עדכונים לגבי מספר צמתים ופרויקטים תחבורתיים:

לאחר שמס' פרויקטים תעבורתיים חשובים שקידמנו בשנים האחרונות מול החברה הלאומית לדרכים (שיקום כביש כרמיאל- כמון -מכמנים (8556), שיקום כביש יודפת הררית (7955) וצומת מורשת),  עברו לשלבי ביצוע מתקדמים, אנו מגבירים את המיקוד בנקודות קריטיות נוספות ובראשן: הארת צמתים חשוכים, הסדרת צומת טל-אל וצומת משגב והתקנת הסדרי בטיחות לחציית הולכי רגל בצמתים. הצמתים הם באחריותה הישירה של החברה הלאומית לדרכים ואנו עומדים בקשר צמוד עם החברה, מכוונים את סדר העדיפויות ומקדמים פרויקטים.

צומת טל-אל

כביש 70 וצומת טל-אל נחשבים למוקד סיכון תעבורתי בתוכניות העבודה של החברה הלאומית לדרכים.

התכנון המקורי להסדרת הצומת כלל את העתקתה צפונה תוך מתן חיבור לשכונה הצפונית של הכפר ג'דיידה ורימזור הצומת. כביש 70 תוכנן כדו נתיבי, דו מסלולי, כולל בצומת טל אל, תוך חיבורו לקטע שבוצע בגדיידה.

אומדן הפרויקט המקורי - 20 מש"ח.

עקב עלויות הפרויקט הגבוהות הוחלט ע"י החברה הלאומית לדרכים על ביצוע בשלבים, כאשר כעת יבוצע כביש 70 עד צומת טל אל, תוך ביצוע שינויים בצומת להגברת הבטיחות (זאת עד לביצוע הפתרון המלא לעיל). בשלב השני החברה הלאומית לדרכים ימשיכו את הביצוע עד להרחבה מלאה של כל הכביש עד לג'וליס.

בפגישה שהתקיימה אתמול בין רון שני, החברה הלאומית לדרכים ואני (תומר, מנהל אגף הנדסה), הגענו לפתרון של הוספת איי תנועה ונתיבי השתלמבות בצומת שיבוצעו במהלך השנה הקרובה.

אנחנו ממשיכים ללחוץ ולפעול עם החברה הלאומית לדרכים לקידום הפתרון המלא.

 

צומת משגב-

צומת משגב/משטרה נמצא בתהליך תכנון (השלב הקודם לביצוע).

מבחינת סדרי העדיפות של החברה הלאומית לדרכים (המתבססים על מס' התאונות בצומת)

 - הצומת לא נחשב כמוקד סיכון.

אין בכוונת המועצה להמתין לתאונות ואסונות, חלילה, אשר יצדיקו את הסדרת הצומת ועל כן אנו פועלים מול החברה הלאומית לדרכים להשלים את התכנון, ולאחר מכן תימשך העבודה מול משרד התחבורה ומשרד האוצר לתקצוב העבודה. (מדובר בפרויקט של כ-8 מיליון ש"ח באומדן ראשוני).

בפגישה שקיים היום ראש המועצה עם מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים נדונה חשיבות הפרויקט והובטח ע"י החברה הלאומית לדרכים כי התכנון יושלם עד לתום שנה נוכחית.

בשלב הראשון תשופר הבטיחות בצומת החיצוני (784 עם כביש 805 יבור-סח'נין) ובשלב הבא יוסדר הצומת הפנימי (הפניה למתחם המועצה ולמשטרה).

 

הארת צומת מצפה אבי"ב

מאמצי המועצה לגיוס התקציב נשאו פרי, התכנון בשלבים מתקדמים, צפי לתחילת ביצוע עבודות כ-3 חודשים.

 

צומת שורשים

צומת שורשים מוגדר כמוקד סיכון ועל כן בימים אלה מתוכנן הסדרת מעגל תנועה בצומת, מעגל תנועה זה יאפשר כניסה ויציאה בטוחות יותר לישוב שורשים, וימתן את מהירות התנועה בקטע זה. במסגרת הסדרת מעגל התנועה תבוצע גם הארת הצומת, צפי לתחילת עבודות בתוך כ-3 חודשים.

 

צומת הר שכניה 

בפגישה עם מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים ביקשנו להתחיל את תכנון הצומת. למדנו שיש קטגוריה חדשה של פרויקטים בתחבורה: "פרויקטים קטנים", ואנו נפעל כדי להכניס את צומת הר שכניה לקטגוריה זו.

 

 

 

תגובה אחרונה ב-01/08/2012 18:37:54

לאחר עבודה משותפת עם משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים, עוברים מרבית כבישי הגישה לישובים לאחריות החברה הלאומית לדרכים.
בימים הקרובים תחל החברה הלאומית לדרכים לשפר ולשדרג את כבישי הגישה.

 

להלן רשימת הכבישים בהם יבוצעו בחודש הקרוב עבודות לסתימת בורות באספלט, טיפול בשוליים, הסדרת תעלות הניקוז, שיקום מעקות הבטיחות וגיזום.

העבודות מתוכננות להתחיל ביום 02.09.2012 ולהסתיים בתוך כחודשיים.

 

מס' הכביש

נפה

תאור הכביש

r00774

נצרת

מתפצל מכביש 784  עובר בגבול קורנית ושכניה ומהוה גישה למנוף

r00803

נצרת

מתפצל מכביש 804 מהוה גישה לצביה

r00760

נצרת

מתפצל מכביש 781 ומהוה גישה למצפה אביב

r00766

נצרת

מתפצל מכביש r01112 מהוה גישה ליודפת

r00767

נצרת

מתפצל מכביש 805 מהוה גישה ליעד

r00793

נצרת

מתפצל מכביש 804 מהוה גישה ללוטם

r00829

נצרת

מתפצל מכביש 784 מהוה גישה לשורשים

r00867

נצרת

מתפצל מכביש 784 מהוה גישה לתרדיון

r00781

נצרת

מתפצל מכביש 70 ומהוה גישה לטל אל

r00775

נצרת

מתפצל מכביש 854 מהוה גישה לחלוץ

 

בנוסף, בכבישים הבאים יבוצע קרצוף וריבוד המיסעה, התקנת עיני חתול, צביעה וסימון.

סלילת הכבישים מתוכננת להתבצע בחודש נובמבר השנה (ישנה חלוקת עבודה בין שני הקבלנים שזכו בעבודות בתחום שלנו "דרך עפר" ו"ראזי").

סה"כ יסללו מחדש 15,532 מ"א של כבישים בעלות מוערכת של כ- 8 מיליון ₪ (מתוך כלל התוכנית הארצית המתוקצבת ב 67 מיליון ₪ לשנת 2012).

מדובר על תוכנית חומש שבה תשקיע החברה הלאומית לדרכים מידי שנה 200 מיליון ₪ עד להבאת הכבישים למצב תחזוקה הולם.

מס' הכביש

נפה

תאור הכביש

אורך הכביש (מ') – על פי תוכנית העבודה של מע"צ

r00774

נצרת

מתפצל מכביש 784  עובר בגבול קורנית ושכניה ומהוה גישה למנוף

2,710

r00779

נצרת

מתפצל מכביש 784 מהוה גישה לשחר ואשבל

3,518

r00803

נצרת

מתפצל מכביש 804 מהוה גישה לצביה

1,706

 

r00775

נצרת

מתפצל מכביש 854 מהוה גישה לחלוץ

4,750

r00781

נצרת

מתפצל מכביש 70 ומהוה גישה לטל אל

1,211

   

1,637