http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 


לוח זמנים לסיום העבודות -  סוף יוני.


עלויות 1,000,000 ₪

 

קבלן - אל עמארה בע"מ

מפקח - עוזי ,גת טלרון

מתכנן  - חנה לבנה