http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 

למי שהסתקרן ולמי שרוצה להתעדכן, מתקיימות בשטח עבודות על שני פרויקטים.

בשול המזרחי - חברת נתיבי ישראל החלה לשדרג את הכביש באמצעי בטיחות שונים - מעקות, הסדרת שול הדרך וטיפול בתעלות הניקוז.

ובצד המערבי, הצד של הטיילת, אנחנו נכנסים לתהליך של תכנון השלמת טיילת הר שכניה לכיוון מערב, עד לישוב מנוף (הקטע העובר ליד 'משתלת אילנה' ומסתיים ליד בריכת הסלמנדרות של מנוף.)

במסגרת התכנון אנו מעדכנים גם את תוכניות התאורה של הטיילת בקטע המזרחי שבוצע לפני מס' שנים (ממעגל התנועה של שכניה קורנית ועד לכניסה לחממות מנוף), אולם מחוסר תקציב בזמנו, לא הוקמה מערכת התאורה.

תקציב חלקי להשלמת הטיילת כבר גויס ואנו מקוים שהשלמת התכנון תסייע לגיוס תקציבים נוספים לביצוע הפרויקט.

 

 

 

תגובה אחרונה ב-31/03/2014 11:13:42