http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

לפני חודשים רבים הקימה חברת נתיבי ישראל (מע"צ) את מתקני התאורה בצומת לבון כבישים 854/ 8642 ובצומת כישור 854/8544.

עמודי התאורה הוקמו ובמקביל קידמה חברת נתיבי ישראל את חיבור הזנת המתקנים לחברת החשמל, הליך זה ארך זמן ממושך מאוד וניתקל בקשיי בירוקרטיה בין שני הגופים הגדולים.

לפני כשבועיים ראש המועצה נפגש עם מנהל מרחב צפון בחברת נתיבי ישראל וביקש את התערבותו האישית בפרויקט.

כעת אנו שמחים לבשר כי תאורת הצמתים עובדת (אף כי בצומת כישור מס' עמודים אינם מוארים כתוצאה מחיבור לא מושלם לרשת החשמל).

הארת כל צומת מבוצעת באמצעות כ-30 עמודי תאורה ועלות הארת כל צומת מסתכמת בכ-600 אלש"ח.

 

שבת שלום

 

בברכה