http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

 

 

תאור הפרויקט:הסדרת חניות נכים במרכז השרותים משגב

 

פרטים: נבדקו כל החניות במרכז השירותים והותאמו לנכים ,הן במספרן והן במבנה ההנדסי

שלהן כגון: רוחב ,שיפוע ורמפה

 

עלות הביצוע:120,000 ש"ח

 

סטטוס ביצוע :הסתיים

 

קבלן מבצע :צורי שלג