http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

עדכון מהנעשה בכבישים:

1.      צומת מורשת

לאחר חודשים בהם התנהלו העבודות בעצלתיים תוך עיכובים הקשורים להעתקות עצים, תאום ושילוב עבודות חברת החשמל, עדכוני תכנון וכד', צפויות להתחיל עבודות בקצב מוגבר החל מיום 06.02.2013. העבודות יבוצעו ביום ובלילה תוך הכוונת תנועה ע"י משטרת משגב

לוח הזמנים החוזי של הקבלן הוארך עד לתום חודש 06/2013.

2.      שיקום כבישים יודפת הררית והר כמון

העבודות הושלמו, על הקבלנים לבצע תיקונים ושיפורים המתייחסים בעיקר לשיפור תעלות הניקוז וסחיפת השוליים שאירעו בפרק הגשם העוצמתי לפני כשלושה שבועות.

אנו פועלים מול אגף האחזקה של נתיבי ישראל (מע"צ) במטרה לקיים מסירת עבודות באופן ישיר מהקבלן המבצע אל אגף האחזקה.

3.      צומת משגב (כבישים 805/784)

צומת זה נכלל במסגרת "מוקדי סיכון" של חב' נתיבי ישראל ואמור להסדיר שיפורי גיאומטריה בצומת והסדרת מדרכה מהצומת אל צומת המשטרה / רקפת. ביצוע פרויקט זה מעוכב על מנת לבצעו כחלקמפרויקט רמזור צומת רקפת / משטרה.

4.      צומת רקפת / משטרה.

תכנון רמזור הצומת נמצא בשלבים מתקדמים, התכנון אושר במשרד התחבורה ונמצא בשלבי אישור מתקדמים בחב' נתיבי ישראל (מע"צ), היקף הפרויקט כ-9 מיליון ₪. העבודות צפויות להתחיל במהלך השנה הנוכחית, הפרויקט יסדיר את בטיחות הרכבים המשתלבים מרקפת לכביש 784 ויאפשר חציה בטוחה של הולכי רגל את הצומת.

5.      שיקום כבישי גישה לישובים:

בחודשים האחרונים נסללו מחדש כבישי הגישה למעלה צביה, לבון והר חלוץ, אשבל, טל אל, יישובי הר שכניה, הר כמון, ויחד –הררית.

בתוכנית העבודה לשנת 2013 אנו מבקשים לכלול את סלילת כבישי הגישה ללוטם, אשחר, יובלים, מצפה אבי"ב וחרשים. תקצוב הפרויקט טרם אושר.

6.      הסדרת כביש 804 – נחל חילזון.

הושלם תכנון חציית כביש 804 את נחל חילזון בקטע מזרחית לעראבה, הפרויקט מצוי בתוכנית העבודה של אגף האחזקה בחברת נתיבי ישראל. היקף הפרויקט כ-5 מיליון ₪.

7.      מעגל תנועה צומת שורשים:

הפרויקט להסדרת מעגל תנועה ותאורה בצומת שורשים מתעכב בשל העדר תקציב מאושר, אנו מקוים כי עם כינון הממשלה החדשה ואישר התקציב נוכל לקדם פרויקט זה.

8.      תאורת צמתים:

א.      בחודש החולף הושלם פרויקט הארת צומת מצפה אבי"ב.

ב.      הארת צומת לבון התעכבה זמן רב מסיבות שונות ובעיקרן חוסר התאום בין חב' נתיבי ישראל לחברת החשמל, הפרויקט צפוי להסתיים במהלך החודש הנוכחי.

ג.       הארת צומת כישור, חברת נתיבי ישראל הקימה את מתקן התאורה לפני חודשים רבים, מחלוקות כספיות והנדסיות מול חברת החשמל מונעות את השלמת הפרויקט והארת הצומת.

 

 

תגובה אחרונה ב-07/06/2013 12:45:41