http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

צעירי משגב

קבוצת מיקוד לקורס/פורום הורות בקהילה

ביום ג' ה- 5/11 בשעה 20:30 באולם המליאה של המועצה תיפגש קבוצת מיקוד להורות בקהילה.

מטרת המפגש:

זיהוי ומיפוי של הנושאים שמאפיינים ומאתגרים הורות צעירה ביישוב קהילתי

אפיון של הצרכים ומידת החשיבות

תפיסות שלהם לגבי מקור האתגרים/בעיות

מיקוד של מטרות הקורס - פורסום הורים.

ואפשרויות להמשך עבודה לאחר סיום הקורס ברמת היישב.

ניתן להרשם למפגש של קבוצת המיקוד אצל כוכי misgav4u@misgav.org.il טל 9904111