http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

צעירי משגב

כחלק משת"פ בין היחידה ללימודי תעודה/המכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה לאגף והקרן לחיילים משוחררים ושירות התעסוקה מוצע קורס חשמלאי מוסמך מקוצר לחיילים משוחררים.
ביצוע הקורס מקנה מקצוע מבוקש תוך התחייבות להשמה של לפחות 50% מבוגרי הקורס בעבודה.
לחיילים משוחררים זכאים, ינתן מימון מלא של הקורס ע"י האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
עלות הקורס 15,500 ₪
אם החייל משוחרר עד 5 שנים, הסבסוד כולו ע"י קרן להכוונת חיילים
לפרטים והרשמה: היחידה ללימודי תעודה 04-9901988 המכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה