http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

זבל זבל תפריד

משתתפים: עידית בנאורי, איתי הדרי, דובי רייטמן, גידי פרידמן, רועי קוצר, ברוך קומפנו

נעדרו: ולדימיר גליקין, חיה בלוך, אחמד איברהים, לורנס עמר, חיים ריס, צור אבלס.

 

סיכום הדיון

 •  

 • 2. רועי הציג את דו"ח מצב קיים, סוכם שרועי ודובי יעדכנו את הנתונים במספר מקומות בהם לא הייתה התאמה מושלמת, הסטייה הייתה מינורית ולא תהיה לה השפעה על התכנון.
 • 3. נמסר עדכון מברוך לגבי יתרונות וחסרונות של הקומפוסטיינר:
 • a. חיסרון: ריבוי זבובונים ככל שתדירות הפינוי נמוכה.
 • b. יתרונות: הקטנת תדירות הפינוי, הפחתת משקל, מניעת ריחות ומזיקים מסוגים שונים למעט זבובוני תסיסה .
 • 4. נערך דיון לגבי שלביות הביצוע. סוכם לגבי 5 שלבים של כ-5 חודשים כל אחד:
 • a. גילון צורית כמון מכמנים, כמנה (כמנה יתחיל בשלב ראשון ויתפרס על 18 חודשים)
 • b. יובלים, שורשים, יעד, רקפת, עצמון, דמיידה. רס אל עין.
 • c. מנוף שכניה קורנית, מצפה אביב, מורשת, יודפת, אבטליון, הררית. סלמה ( סלמה יתחיל בשלב השלישי ויתפרס על 18 חודשים)
 • d. חרשים, הר חלוץ, תובל, כישור, פלך לבון, טלאל , לוטם, חוסנייה, מעלה צבייה.
 • e. אשחר אשבל לבון , מורן , ערב נעם, + השלמת כל הישובים הבדואים שהחלו בשלבים הקודמים.
 • 5. נערך דיון לגבי סוג הפח שיוצב לכל משפחה, סוכם שהתכנון יתבסס על פח מסוג קומפוסטיינר למשפחה עד 2 משפחות, מיקום מוצנע/מוסתר בקרבת הכביש, בנפח של 140 ליטר, פינוי פעם בשבועיים כדי למנוע התפתחות זבובוני תסיסה. במידה ובמהלך התכנון יהיו שכונות או ישובים שתהיה אפשרות לשפר את התנאים יינתן לכך פתרון תכנוני, במהלך הביצוע תהיה גמישות ככל שניתן עד כדי אפילו שימוש בקומפוסטיינר כקומפוסטר עם הנחיות שימוש שתיווצרנה עם צבירת הניסיון. יתכן שימוש גם בקומפוסטיינר 240 ליטר במידת הצורך וההתאמה למקרים מסוימים.
 • 6. רועי מתחיל לתכנן את הביצוע ואת המהלך החינוכי הסברתי בתיאום עם גידי ועם צוות קמפיין. תוכן ערכת הדרכה באחריות צוות קמפיין.
 • 7. בכל ישוב בו עומדים להתחיל את ההסברה יוצבו קומפוסטיינרים להדגמה במספר בתים.
 • 8. תיבדק אפשרות שימוש באוטובוסים הצהובים לטובת פרסום הפרויקט.
 • 9. יוצבו שלטים להסברה על משאיות הפסולת והגזם.
 • 10. יוכן סל פעילויות לועדת איכות סביבה.
 • 11. נציג משרד הגנת הסביבה, רכז הפסולת מר אחמד איברהים, לא השתתף בשני המפגשים של הצוות, וזאת למרות שהפגישות מתואמות בראש ובראשונה על פי היומן של נציג המשרד. בשני המקרים אילוצי עבודה של הרגע אחרון מנעו ממנו להשתתף. השתתפות נציג המשרד הינה תנאי הכרחי בהתחייבות של משרד הגנת הסביבה.

רשם: ברוך