http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

זבל זבל תפריד

עליית מדרגה

מועצה אזורית משגב ויישוביה עומדים בפני עליית מדרגה משמעותי בנושא הפרדת פסולת למיחזור, השינוי שלפנינו נוגע לכל בית אב ביישובי משגב וישפיע להערכתי באופן משמעותי על חיי הקהילה והגאווה המקומית.

 

בחודש האחרון החל לפעול צוות היגוי לליווי התכנון המפורט להפרדת הזרם הרטוב (חומר אורגני) בכל בישובים במשגב.

פרטים והסברים בהמשך הפוסט ובפוסטים הבאים.

היומן הזה נועד כדי לאפשר עבודה ברשת של צוות ההיגוי הכולל את האנשים הבאים: נציג משרד הגנת הסביבה- אחמד איברהים. נציגי ציבור חברי הועדה לאיכות סביבה: עידית בנאורי, חיים ריס ואיתי הדרי. נציגת גזברות- חיה בלוך, נציג הנדסה- ולדימיר גליקין, נציגי אגף קיימות: דובי רייטמן, צור אבלס, גידי פרידמן,ברוך קומפנו. נציגת איגוד ערים- לורנס עמר, המתכנן - רועי קוצר.

 

 

להלן הסיכום הראשון של צוות ההיגוי בהמשך יועלו ליומן עדכונים שוטפים על פי קצב ההתקדמות. הציבור מוזמן להגיב, להעלות רעיונות, וכדומה.

 

משתתפים: חיים ריס, איתי הדרי, ולדימיר גליקין, חיה בלוך, דובי רייטמן, רועי קוצר, עידית בנאורי השתתפה בתחילת הפגישה, ברוך קומפנו

 

מטרת הפגישה להתניע את התכנון, לקבוע שיטת עבודה של הצוות, לוח זמנים, אבני דרך, עקרונות תכנון, וכן לקיין דיון ראשוני לסיעור מוחות של הצוות בנושאים השונים כגון שיטות איסוף ואצירה וכדומה.

 

 

רועי קוצר סקר במצגת את המטרות, היעדים, השיטה וכדומה. המצגת תועבר לחברי הצוות.

 

המטרות:

התאמת המערך הפנים יישובי לאצירה ופינוי (כולל הרכבים)

הטמעת המהלך בציבור

יצירת מערך קליטה וטיפול

עקרונות התכנון:

שמירה על רמת שירות גבוהה ונוחות מכסימלית לתושב

שמירה על אמות מידה סביבתיות

חיבור בין המערכים: פנים ישובי, הטמעה, טיפול.

יעילות כלכלית תפעולית גבוהה

 

לו"ז לתכנון: 5 חודשים

 

הוחלט כדלקמן:

 

 • 1. לכל ישוב תותאם חליפה בהתאם למצבו הפיזי והחברתי.
 • 2. תועבר פניה למנהל החכ"ל ולישובים לגבי תכנון שכונות חדשות כדי שיקחו בחשבון את ההפרדה לרטוב ליד הבית במסגרת תכנון התשתיות והבתים.
 • 3. תינתן תשומת לב בתכנון לגבי סנכרון בזמן הביצוע עם המצב הקיים.
 • 4. ההטמעה תחל מהיום הראשון של התכנון בשלבים, בהתחלה באופן כללי וככל שנתקדם לקראת הביצוע תהיה ירידה לפרטים ולמשפחות.
 • 5. התושבים הבדואים יקבלו טיפול מיוחד בעיקר בהטמעה, הוחלט להתחיל את ההטמעה בקרב הבדואים בתחילת הפרויקט ולבצע את הכפרים בהדרגה .
 • 6. עיקר התקשורת בין חברי הצוות תהיה במייל, בהמשך ייפתח יומן אינטרנטי לטובת הנושא כחלק מההטמעה. פגישות צוות תהיינה פעם בחודשיים שלושה או על פי הצורך. (נירית אודה לפתיחת יומן)

 

שלבי העבודה

 

 • 1. התכנון יתבצע בהתאם להצעות שהועברו על ידי חברת DHV ובהתאם לנספח 1 לקול קורא לתכנון הכולל את הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון המפורט.
 • 2. הקמת צוות היגוי: הוקם
 • 3. סקר מצב קיים יתבצע מיידית בתיאום וסיוע של דובי וברוך
 • 4. תוכנית חינוך והסברה, תצא לפועל מיד עם סיום התכנון ואפילו במקביל לתכנון. הצוות רואה את התוכנית החינוכית בעדיפות גבוהה.
 • 5. תכנון פנים ישובי מפורט בהתאמה לכל ישוב , כולל אפיון רכבי האיסוף. הסקר המקדים והתכנון הפנים ישובי יתבצעו עם נציג הישוב. מזכיר וחבר ועדה לאיכות סביבה אם יש, חבר ועד.
 • 6. תכנון מערך חוץ ישובי, כולל תכנון ראשוני למתקני טיפול קטנים עד טון חומר אורגני ביום.
 • 7. ניתוח כלכלי
 • 8. חלוקה לשלבי ביצוע
 • 9. הצגת משמעויות סביבתיות
 • 10. פרסום לציבור: הפרסום יתבצע גם תוך כדי העבודה, היומן ישמש במה לקבלת תגובות מהתושבים במהלך התכנון.

 

משימות נוספות:

 

 • 1. ברוך יבדוק עם לאוניד את נושא היתרי הבניה לפחים, מסתורים ולמשטחי הטיפול בקומפוסט
 • 2. יופץ מידע ראשוני על התהליך לישובים עם בקשה להכניס לדף המידע/אתר הישובי.
 • 3. תיבדק האפשרות להיעזר ביועץ פרסום.
 • 4. מהלך הפרסום יכלול גם שלטים בכניסה לישובים, פלאיירים וכדומה.

רשם: ברוך

סיכום פגישה צוות תכנון יבש רטוב מתאריך 7.2.11

משתתפים: רועי קוצר, ולדימיר גליקין, חיה בלוך, לורנס עמר איגוד ערים גמ"ע, נירית סגל, דובי רייטמן, ברוך קומפנו.

 

חסרים והודיעו מראש: אחמד איברהים ראש ענף פסולת מחוז צפון, חיים ריס, עידית בנאורי, איתי הדרי, צור אבלס.

 

בתחילת הפגישה נמסרה סקירה לגבי ההתקדמות מהפגישה הראשונה:

 

 • 1. העלאת יומן ברשת שיאפשר את עבודת הצוות כולל קיום דיון וכן שיתוף ציבור, חברי הצוות מתבקשים להירשם ליומן. המטרה להעביר את כל העבודה מהמייל ליומן.
 • 2. נערכו פגישות ודיונים עם : שי בוים חכ"ל, ליאוניד מליקין ושגית מלמד ועדה לתכנון, מאיר קהילה פרויקטור, דפנה נבו מתכננת ערב נעם, מירב רוזן מתכננת מצפה אביב,
 • 3. נשלח מכתב ראשון עם המידע על השינוי הצפוי לכל המזכירויות והתחלנו לקבל התייחסויות.
 • 4. רועי ודובי החלו לקיים סיורים בשטח.
 • 5. רועי נמצא בשלב מתקדם של סקר מצב קיים משולב עם הכרת הישובים והאפיונים השונים של כל ישוב.
 • 6. איתור ראשוני של משטחי קומפוסט בוצע על ידי צור ושגית.
 • 7. נוסח מכתב לתושב על ידי הצוות, נמצא בעיצוב אצל גרפיקאי.

נערך דיון בין חברי הצוות בנושאים הבאים:

 

 • 1. יש להכין פרט של הגומחה להעמדת הקומפוסטיינר. דובי יבקש ממירב רוזן את הפרט שתכננה במצפה אביב במטרה להעביר לידיעת הישובים והמתכננים.
 • 2. יוקם צוות קמפיין בהובלת נירית. משתתפים בצוות: לביא סגל, רועי, צור, ברוך, עידית, חיה. הציבור הרחב מוזמן להצטרף לצוות כדי להעשיר את היצירתיות.
 • 3. צוות הקמפיין יבנה מערכים, מסרים ומטרות ממוקדות, יבדוק מול קבוצת מיקוד קטנה, יציע שורת צעדים אפשריים והערכת עלות זה המקום לסיעור מוחות מלהיב...לראות איך הכל יחד, על ציר הזמן, אמור ליצור את האפקט הרצוי...

 

 • 4. נושאים לחשיבה של צוות הקמפיין: סרטון ביו טיוב, תחרות קומיקס בין בני נוער, שילוט אוטובוסים, שערים, לוח מודעות, אוטובוסים, א לה גוש,
 • 5. תוכנית ההטמעה תשים דגש על מעבר מבית לבית ותזמון של הביצוע מול מהלכי ההסברה.
 • 6. תזומן פגישה בכל ישוב לסיור היכרות יחד עם נציג הישוב בהשתתפות דובי ורועי.
 • 7. יוכנו שאלות ותשובות באינטרנט. בדומה לדגם כפר סבא.
 • 8. רועי יעביר לנירית את תוכנית החינוך הסביבתי וההסברה על גבי גאנט הביצוע.
 • 9. ייקבעו כנסים על פי אשכולות ישובים בהם יינתן הסבר על המהלך הצפוי והשפעתו החל מבית התושב עד טיפול הקצה.
 • 10. ייבדק נושא שלביות הביצוע, כמה משפחות בכל שלב.
 • 11. ברוך ודובי ייפגשו עם מפקדי בסיסי צה"ל. (3 בסיסים) כדי לבחון אפשרות טיפול באורגני של חדר האוכל.
 • 12. הצוות ייצא לסיור בצורית על מנת להתרשם מהאיסוף והטיפול.

רשם: ברוך קומפנו