http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יער האופניים והקהילה

בעצמון ייסדנו (שדרגנו/מיסדנו...) את יער האופניים. השאר הסטוריה.

 

 

רוכבים ומתנדבים - פורצים דרכים חדשות ביער שגב

 

המועצה יחד עם קק"ל ומתנדבים החלו בבניית שביל סינגל ביער שגב דרום.

עד כה עבדו בשני ימי שישי מתנדבים מבוגרים יחד עם נערים וקבוצת ילדים מחוג האופניים של המועצה.

הציבור מוזמן למלא ולשלוח בטבלה המצורפת באלו ימי שישי הוא יכול להתפנות מעיסוקיו לטובת בניית השביל.

 

תגובה אחרונה ב-07/03/2012 11:20:50