http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

חיים בקהילה

חברה, קהילה, משפחה ונפש

 

 פעמיים בשנה, המחלקה לשירותים חברתיים מכנסת את נציגי ועדות הקהילה היישוביות למפגש עמיתים, בו מוצגות תוכניות חברתיות-קהילתיות אקטואליות באזור משגב, ובו מתקיימת גם למידה והפרייה הדדית בין צוותים מיישובים שונים. בכל מפגש, נרשם סיכום. בקישורים שלהלן, תוכלו לפתוח את הסיכומים ולעיין בהם

 

סיכום מפגש אזורי של חברי ועדות קהילה, 25.03.2009

סיכום מפגש אזורי של חברי ועדות קהילה, 24.11.2009

סיכום מפגש אזורי של חברי ועדות קהילה, 02.06.2010

סיכום מפגש אזורי של חברי ועדות קהילה, 15.12.2010

סיכום מפגש אזורי של חברי ועדות קהילה, 11.09.2011