http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

התנדבות...זה אנחנו

 

 

מכפר הילדים בכרמיאל, אשר הזמינו את משפחות משגב ליצור קשר ולהצטרף למשפחות המארחות ילדים מהכפר בסופי שבוע, חגים וחופשים, מסרו כי בשלב זה אין צורך במשפחות נוספות, זאת לאחר שהיתה היענות יפה והכפר קיבל מענה לצרכים העכשוויים.

 

תודה לכל המשפחות הפונות!