http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

תאור

ישוב

נושא

הבערת אש בפארק

משגב-מרכז שרותים

וונדליזם

שריפה ליד האנדרטה

אזור גילון-צורית (הר גילון)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפה מערבית לאבטליון

אזור יודפת-אבטליון-הררית (הר-עצמון הר-אחים ונטופה)

שרפה בשטחים פתוחים

 

השריפה שכובתה התלקחה שוב

אזור יודפת-אבטליון-הררית (הר-עצמון הר-אחים ונטופה)

שרפה בשטחים פתוחים

 מוקדי אש בין יעד לצומת יבור  ליד תחנת הדלק

אזור עצמון-יעד (יער שגב)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפה מעל סכנין

אזור יודפת-אבטליון-הררית (הר-עצמון הר-אחים ונטופה)

שרפה בשטחים פתוחים

הבערת צמיגים בצד הדרך ביער שגב

אזור עצמון-יעד (יער שגב)

משטרה - כללי

שריפה בין תובל לדיר אל אסד

אזור כישור-תובל-פלך (תפן)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפה בין יחד לעראבה

אזור יודפת-אבטליון-הררית (הר-עצמון הר-אחים ונטופה)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפת קוצים מתחת ליעד

אזור עצמון-יעד (יער שגב)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפת חורש בין לבון להר חלוץ

אזור הר חלוץ-לבון (מתלול צורים)

שרפה בשטחים פתוחים

שריפה מתחת למצפה אבי"ב

אזור מצפה אביב

שרפה בשטחים פתוחים

פלקט עם צלב קרס בתחנת הסעה בצומת כאוכב בתחנה כיוון מורשת על כביש 784

קורנית

משטרה - כללי

שריפה בין מעל"צ לסלאמה

אזור לוטם-סלאמה (נחל צלמון)

שרפה בשטחים פתוחים

פריצה לבית בצורית

צורית

פריצה/גניבה

שריפה מתחת למצפה אבי"ב

מצפה אביב

שרפה בשטחים פתוחים

תגובה אחרונה ב-07/09/2015 14:02:00