http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

מרחב מג"ב צפון ומשמר הגבול העבירו לידנו דף המלצות והנחיות למניעת פריצות לבתים. 

 

אנא קראו בעיון.

 

במקרה חרום אפשר להתקשר גם למוקד המועצה מספרי הטלפון:

107

304-990233