http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

תאריך

מקבל ההודעה

האירוע

הטיפול

1.6.11

מוקד

פריצה לבית בשכניה

ניגנבו טלפון סלולארי, ומפתחות רכב, הרכב לא ניגנב, הוגשה תלונה במשטרה.

1.6.11

מוקד

שריפה בצומת גילון

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

4.6.11

מוקד

שריפה בין אשחר ליובלים

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

6.6.11

מוקד

פריצה לבית ביובלים

האזעקה פעלה והבריחה את הפורצים.

9.6.11

מוקד

שריפה בין כבול למנוף

השריפה כובתה בעזרת כוחות כיבוי וקק"ל.

15.6.11

מוקד

שריפה בצומת לוטם

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

16.6.11

מוקד

שריפת קוצים בין מעל"צ לסלאמה

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

18.6.11

מוקד

שריפה בין שעב לגילון

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

19.6.11

מוקד

פריצה לבית בהררית

הוגשה תלונה במשטרה.

19.6.11

מוקד

שריפה ליד לוטם

כובתה בעזרת צוות כיבוי לוטם, סייר המועצה וכיבוי אש.

24.6.11

מוקד

פריצה לבית בהררית

ניגנבו מחשב וטלפון סלולארי, הוגשה תלונה במשטרה.

29.6.11

מוקד

שריפה בין יעד לשורשים

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.

30.6.11

מוקד

שריפה בין אשחר למעל"צ

כובתה בעזרת כוחות כיבוי.