http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

- בלמס -

הודעה לתקשורת

המטה                                הארצי

לשכת                                 מפכ"ל

חטיבת   דובר   משטרת    ישראל

טלפון:

02-5428193

פקס:

02-5429666

כ"ז באייר, התשע"ג

7 מאי 2013

סימוכין דובר: 81687913

 

 

מבצע איסוף כלי נשק ואמצעי לחימה המוחזקים על-ידי הציבור שלא ברישיון

במדינת ישראל מוחזקים על-ידי הציבור כלי נשק ואמצעי לחימה בניגוד לחוק, מדובר בכלי נשק שפג רישיונם, נשק מנפטרים, נשק גנוב, שלל ואמצעי לחימה אחרים.

משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים, אגף כלי יריה יערכו מבצע  לאיסוף כלי נשק המוחזקים ברשות הציבור שלא כדין, במטרה לצמצם את כמות כלי הנשק ואמצעי לחימה המצויים בידי הציבור ועלולים לשמש לפגיעה בחפים מפשע.

המבצע יערך בין התאריכים 19/05/13-08/06/13.

תושבים המחזיקים בנשק ללא רישיון או המחזיקים נשק ברישיון שאינו בתוקף עוברים על החוק וצפויים לעמוד לדין ולשאת בעונשים הקבועים בחוק.

נשק המוחזק שלא כדין הוא נשק המוחזק ללא רישיון בתוקף מאת הגוף המוסמך או נשק המוחזק ללא היתר.

סעיף 144 לחוק העונשין התשל"ז 1977 קובע כי הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על-פי דין להחזקתו- דינו מאסר שבע שנים.

מטרת המבצע - איסוף כלי נשק ואמצעי לחימה אחרים מהציבור שאינם נמצאים בפיקוח ועלולים לפגוע באזרחים, לשם שיפור והגברת תחושת הביטחון בקרב הציבור.

את הנשק ניתן יהיה למסור בכל תחנת משטרה החל מיום 19/05/13 ועד ליום 08/06/13 בין השעות 08:00-20:00.

מפקיד הנשק (או חלק מכלי נשק) מחויב להזדהות בתחנת המשטרה באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה בתוקף).

לכל אדם אשר יפקיד נשק המוחזק בידיו שלא כדין במהלך תקופת המבצע תוענק חסינות מפני העמדה לדין בעבירה של החזקת נשק שלא ברישיון בלבד.
למען הסר ספק לא תינתן חסינות בגין עבירות אחרות שנעשו בנשק.

 

אזרח יקר- בישראל מחזיקים נשק רק ברישיון בתוקף.

מענה לפניות במוקד הטלפוני של האגף לרישוי כלי ירייה 03-5117111.

המוקד פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-20:00 .