http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

תאריך

מקבל ההודעה

האירוע

הטיפול

11/4/11

מוקד

חיתוך כבלי חשמל באשבל

אלמונים חתכו את כבלי החשמל של תאורת הגדר בישוב, הוגשה תלונה במשטרה.

13/4/11

מוקד

גניבת כבלי חשמל בלבון

רכב  עמוס בכבלי חשמל ניתפס ע"י הרב"ש וניידת משטרה, נהגו עוכב לחקירה.

25/4/11

מוקד

פריצה לבית ביובלים

נגנבו טלויזיה, אייפד, כרטיסי אשראי ומצלמה, הוגשה תלונה במשטרה.