http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

תאריך

מקבל ההודעה

האירוע

הטיפול

20.01.13

מוקד

פריצה לבית בעצמון

הוגשה תלונה במשטרה.

27.01.13

מוקד

גניבת מנועי המזגנים בגן בכמאנה

הוגשה תלונה במשטרה.