http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

עם סיום פרק הגשם הנוכחי:

כמויות הגשם ליום 8.12 =   1.5 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 7.12 =   21.8 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 6.12 =   28.7 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 5.12 =   6.0 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 4.12 =   1.8 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 3.12 =   24.6 מ''מ.

 

סה''כ לפרק הגשם =   84.4 מ''מ.

 

 לכל העונה עד כה:      249.3 מ''מ.

 

לקראת סיום הדקדה הראשונה של דצמבר ירדו 118 מ''מ יותר מהממוצע הרב שנתי למועד זה.

וזה בזכות נובמבר שהיה גשום בהרבה מהממוצע הרב שנתי.

 

איציק פרידמן ממורשת מדווח:

 

להלן נתוני המשקעים שירדו במורשת השנה עונת תשע"ג

אוקטובר 2012 -  39.3 מ"מ

נובמבר  2012 -   139.3 מ"מ

דצמבר  2012 - גל הגשם האחרון שהחל מ4/12 ועד היום 80.8 מ"מ

 

סה"כ עד היום  259.4 מ"מ שהם כ45% מהממוצע הרב שנתי .

 

נברך ונתפלל להמשך שנה גשומה

חג חנוכה שמח

איציק פרידמן

בפרק הגשם החדש 10/12 עד 11 לדצמבר ירד 24.0 מ''מ.

ב - 11 לחודש ירדו עוד 1.4 מ''מ וזהו עד לגשם הבא.

 

סה''כ לדצמבר: 108.4 מ''מ.

סה''כ לנובמבר: 150.6 מ''מ.

סה''כ לאוקטובר: 14.3 מ''מ.

 

סה''כ לעונה: 273.3 מ''מ שהם 46.3% מהממוצע הרב שנתי.

ביחס לממוצע הרב שנתי לדקדה הראשונה של דצמבר ירדו  כ - 140 מ''מ מעל וזה בזכות נובמבר שהיה גשום מהממוצע.