http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

ביום 18/01/2010  ירד 28.2 מ'מ,.

 סה'כ לפרק הגשם האחרון:  36.3 מ'מ.

                                       =======

סיכום מצטבר לחודש ינואר  : 38.1 מ'מ.

סיכום חודש דצמבר           : 152.8 מ'מ.

סיכום חודש נובמבר           :93.6 מ"מ.

סיכום חודש אוקטובר         : 46.5  מ'מ.

סיכום חודש ספטמבר         : 11.3 מ'מ.

                                     =======

סיכום שנתי מצטבר:           342.3 מ'מ. שהם 58.0% מהכמות השנתית. יש סיכוי טוב לעבור את הממוצע השנה.

 

מבחינה מטאורולוגית הדיווח היומיי מתיחס ליום קודם שעת מדידה 08.00.

   ביום 25/01/2010  ירדו    10.9 מ'מ,.

סה'כ לפרק הגשם האחרון:   31.6 מ'מ.
                                       =======
סיכום מצטבר לחודש ינואר  : 129.8 מ'מ.
סיכום חודש דצמבר           : 152.8 מ'מ.
סיכום חודש נובמבר           :93.6 מ"מ.
סיכום חודש אוקטובר         : 46.5  מ'מ.
סיכום חודש ספטמבר         : 11.3 מ'מ.
                                     =======
סיכום שנתי מצטבר:           434.0 מ'מ. שהם 73.6% מהכמות השנתית. 

יש סיכוי טוב לעבור את הממוצע השנה.
 מבחינה מטאורולוגית הדיווח היומיי מתיחס ליום קודם שעת מדידה 08.00.

 

 

 

 

 

הלן מצורפת טבלת כמיות משקעים שירדו במורשת בשנת תש"ע
חודש כמות
9.09 2.8 מ"מ
10.09 62.7 מ"מ
11.09 97 מ"מ
12.09 164.3 מ"מ
1.1 117.8 מ"מ

סה"כ 444.6 מ"מ