http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן ספורט

 

מפעל הפיס מציע מילגות לספורטים

 

לפרטים - הקלק.

 

הענקת מלגת מפעל הפיס ל-20 ספורטאים וספורטאיות בשנה אשר מצטיינים בתחומם וחברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים.

המלגה תאפשר לספורטאים מצטיינים לרכוש השכלה אקדמאית או רכישת מקצוע שידם מתקשה בהשגת היעד מהבחינה הכלכלית.

הגדרת ספורטאי מצטיין
חבר בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים בצירוף אישור חתום ע"י האיגוד/ ההתאחדות (כ-60 במספר).

תקציב הפרויקט
גובה המלגה לסטודנט ללימודי תואר ראשון ע"ס 10,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים - לא יעלה על 30,000 ₪.
גובה המלגה ל סטודנט ללימודי תעודה / הכשרה מקצועית בהתאם לעלות והיקף הלימודים של כל סטודנט ולא יעלה על 30,000 ₪ לסטודנט.

סה"כ תקציב הפרוייקט 600,000 ₪ (מצטבר לשלוש שנים).

תנאי הסף
ספורטאים מצטיינים - חברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים החפצים בלימודים אקדמאיים או הכשרה וידם מתקשה בהשגת היעד מהבחינה הכלכלית.
אישור יו"ר האיגוד /ההתאחדות (ההרשמה בכפוף לאישור והמלצת יו"ר האיגוד/התאחדות).

קריטריונים
מלגה ללימודים אקדמאיים לתואר ראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג או הכשרה מקצועית – לימודי תעודה.
בחינה עפ"י המודל הסוציו אקונומי של מפעל הפיס ומתן ניקוד בהתאם.
התרומה קהילה - הספורטאים מלגאי הפיס יתרמו לקהילה 100 שעות שנתיות וישולבו בגופי ספורט נכים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. השיבוץ והבקרה על נושא פעילות קהילתית תתבצע ע"י עמותת "ידידים למען הנוער והקהילה", אשר תדווח לוועדה אחת לתקופה שתוחלט. בכפוף להחלטת הפיס.
מימוש הזכאות לקבלת המלגה - התחלת הלימודים לא יאוחר מה- 31.12.13.
סטודנט שקבל מלגת לימודים מכל גורם שהוא לא יימצא זכאי למלגת מפעל הפיס.

 

מפעל הפיס מציע מילגות לספורטים

 

לפרטים - הקלק.

 

הענקת מלגת מפעל הפיס ל-20 ספורטאים וספורטאיות בשנה אשר מצטיינים בתחומם וחברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים.

המלגה תאפשר לספורטאים מצטיינים לרכוש השכלה אקדמאית או רכישת מקצוע שידם מתקשה בהשגת היעד מהבחינה הכלכלית.

הגדרת ספורטאי מצטיין
חבר בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים בצירוף אישור חתום ע"י האיגוד/ ההתאחדות (כ-60 במספר).

תקציב הפרויקט
גובה המלגה לסטודנט ללימודי תואר ראשון ע"ס 10,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים - לא יעלה על 30,000 ₪.
גובה המלגה ל סטודנט ללימודי תעודה / הכשרה מקצועית בהתאם לעלות והיקף הלימודים של כל סטודנט ולא יעלה על 30,000 ₪ לסטודנט.

סה"כ תקציב הפרוייקט 600,000 ₪ (מצטבר לשלוש שנים).

תנאי הסף
ספורטאים מצטיינים - חברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים החפצים בלימודים אקדמאיים או הכשרה וידם מתקשה בהשגת היעד מהבחינה הכלכלית.
אישור יו"ר האיגוד /ההתאחדות (ההרשמה בכפוף לאישור והמלצת יו"ר האיגוד/התאחדות).

קריטריונים
מלגה ללימודים אקדמאיים לתואר ראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג או הכשרה מקצועית – לימודי תעודה.
בחינה עפ"י המודל הסוציו אקונומי של מפעל הפיס ומתן ניקוד בהתאם.
התרומה קהילה - הספורטאים מלגאי הפיס יתרמו לקהילה 100 שעות שנתיות וישולבו בגופי ספורט נכים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. השיבוץ והבקרה על נושא פעילות קהילתית תתבצע ע"י עמותת "ידידים למען הנוער והקהילה", אשר תדווח לוועדה אחת לתקופה שתוחלט. בכפוף להחלטת הפיס.
מימוש הזכאות לקבלת המלגה - התחלת הלימודים לא יאוחר מה- 31.12.13.
סטודנט שקבל מלגת לימודים מכל גורם שהוא לא יימצא זכאי למלגת מפעל הפיס.