http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

את המפגש והתהליך מובילים וועדת החינוך של המועצה בראשות יו"ר הוועדה אילן מאייר ואגף החינוך של המועצה בראשות נועה צוק מנהלת האגף.

התוצר המרכזי של התהליך אמור להיות קביעת תפיסה כוללת למערכת החינוך שממנה ניתן יהיה לגזור מדיניות, סדרי עדיפויות וקביעת מהלכים אופרטיביים ע"י כל אחת ממערכות החינוך השונות – הפורמאליות והבלתי פורמאליות. כדי להיות ממוקדים, הוחלט על טיפול בשני נושאים מרכזיים:

           א.      "החינוך בלב הקהילה" – יטפל ביצירת שפה משותפת, תאום ואינטגרציה בין כל מערכות החינוך השונות על רצף הגילאים, רצף החינוך הפורמאלי ולא פורמאלי, כולל תנועות נוער, פעילות הנוער, ופעילות החוגים.

           ב.      "אוהבים ללמוד וללמד" – יטפל בכל הקשור בלמידה והוראה במערכות החינוך השונות בדגש על בחינה עצמית ולמידה ממקומות אחרים. הרצון לבחון מה עובד היטב ויש לשמר, מה כבר פחות רלוונטי וניתן לוותר ובמה ניתן לחדש ולהטמיע תפיסות חדשניות מהארץ והעולם, תוך התאמה לרוח המקום ולייחודיות של כל מערכת.

למפגש הגיעו כ- 160 משתתפים שהיוו מדגם מייצג מכל בעלי העניין במערכת החינוך: מנהלי בתי הספר, מורים, גננות, רכזי נוער, נציגי וועדות נוער בישובים, תלמידים, וועדי הורים, עובדי אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי והרווחה ועוד...

המפגש נפתח בברכות של ראש המועצה – רון שני, שהדגיש את החשיבות של החינוך והמחויבות של המועצה למהלך. אחריו נשאה ברכות המפקחת הכוללת של משרד החינוך, גב' אראלה אשכנזי, שגם עדכנה על המגמות החדשות במשרד. לאחר מכן הציג יו"ר הוועדה אילן מאייר (נציג מנוף במליאה וחבר הנהלת המועצה) את התוצרים המתוכננים של המהלך. נועה צוק מנהלת אגף החינוך, שזה מקרוב נכנסה לתפקיד, הציגה את תהליך העבודה בצוותים ואת המנחים של הצוותים – גדעון טרן (עצמון) שינחה שני צוותים "אוהבים ללמוד וללמד" ( צוות מחנכים יהודיים וצוות מחנכים בדואים) וגליה אלף (מנוף) שתנחה את צוות "חינוך בלב הקהילה". לאחר מכן הציגו המנחים את עצמם:

·           גדעון טרן - מילא תפקידים רבים של הוראה וניהול מערכות חינוך. לאחרונה היה סמנכ"ל פדגוגיה של ביה"ס הריאלי בחיפה בו הטמיע תפיסות פדגוגיות חדשניות. לאחרונה יצא לעצמאות ומשמש כיועץ ומנטור של מערכות חינוך.

·           גליה אלף -  צמחה במערכת החינוך של משגב כרכזת טיולים ואחראית חינוך חברתי. בהמשך שימשה כסמנכ"לית בעמותת "מרכז מעשה" העוסקת בהעצמה והתנדבות של נוער מהפריפריה החברתית. גם היא יצאה לעצמאות בשנה האחרונה ומשמשת כמנחה ומאמנת.

לאחר הצגת המנחים ואתנחתא קומית קצרה, הוזמנו איל רם ושני מרצ'בסקי מהמרכז לחינוך דמוקרטי לשאת הרצאה בנושא פריצות דרך וחדשנות בחינוך. הדגש בהרצאה היה על הצורך בבחינת ה"סדירויות" הקיימות של מערכות החינוך (כיתה, מורה, לוח, העברת ידע, שיעור של 45 דקות, מערכי שיעור וכיו"ב) – הטענה המרכזית הייתה שכדי לייצר למידה עם משמעות עבור התלמיד וגם המורה יש לייצר סדירויות שישרתו את הלמידה ולא ההיפך. המרצים הראו דוגמאות מרתקות מבית ספר הייטק-היי בסאן דייגו שתפיסותיו מיושמות בארץ בכל מערכת החינוך של חולון. הרעיון הוא למידה מבוססת פרויקטים, בה התלמידים מקבלים ידע וכלים ומייצרים מהם משמעות רלוונטית. כמו כן הוצגה תפיסה המיושמת בהוד השרון המבוססת על יצירת מרחבי למידה בכל העיר ולא רק בבית-הספר.

לאחר הפסקה קצרה יצאו המשתתפים למעגלי שיח. כ- 130 משתתפים התחלקו ל- 6 מעגלי שיח שדנו בשאלות כגון: במה אנחנו גאים ורוצים לשמר, על מה אולי אפשר לוותר, כי כבר פחות רלוונטי, במה כדאי לחדש ואיך היינו רוצים לראות את החינוך במשגב עוד 5-10 שנים. מעגלי השיח כללו משתתפים מגוונים והשיח היה מרתק ומעשיר. כל מה שעלה במעגלי השיח תועד כבסיס לתהליך.

המפגש הסתיים בהצגת תוצאות שאלון עמדות שמילאו המשתתפים בכניסה למפגש. השאלון ביקש מהמשיבים לבחור אמירות בהקשר למה נראה בעיניהם  כ"חינוך טוב" ואיך תופסים את החינוך היום. כמו כן מילאו המשתתפים שאלוני משוב על המפגש וכן טפסי התנדבות לצוותים השונים. תוצאות שאלוני המשוב הראו כי המטרות שהוגדרו למפגש הושגו ברמה גבוהה ויותר מכך שרוב מכריע של המשתתפים הביע אופטימיות ואמון ביכולת אכן לקבוע סדר יום לחינוך מיטבי במשגב וליישם אותו לשביעות רצון כל בעלי העניין – אנשי החינוך במסגרות השונות, תלמידים, הורים, מדריכי נוער, וועדות הנוער בישובים.

בסיכום של מארגני המפגש עלה כי גם המשתתפים וגם המארגנים יצאו בתחושה אופטימית. הוצב רף גבוה ועל כולם האחריות לעמוד בו ולהביא לתוצרים משמעותיים וברי יישום. זה לא יהיה תהליך של "זבנג וגמרנו" – זה יהיה תהליך ארוך טווח, שישים את החינוך במרכז סדר היום והשיח של המועצה ואמור להביא לשינויים משמעותיים לאורך הדרך – כן יהי רצון...

 

לעיבוד שאלון עמדות מפגש השקה - לחץ

 

 

רותם אור משורשים התחנכה בבית-ספר 'גליל' מכיתה א ועד סוף כיתה ח'.הסובלנות והכבוד עם תחושת השייכות לקהילה ולארץ, הבאים לידי ביטוי בסרטון הבא משקפים את הערכים עליהם מבוסס החינוך ב'גליל'.