http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

הצעה למלגה מטעם 'קדימה מדע'  לסטודנט/ית לרפואה:

 ארגון 'קדימה מדע' מעוניין להעניק מלגה אחת לסטודנט/ית לרפואה בסך 5,000$.  מלגה זו תינתן לתלמיד/ה לשעבר מאחד מבתי הספר שמשתתפים בפעילויות של קדימה מדע. להלן ההנחיות לגבי הגשת הבקשה עבור קבלת המלגה.

 

 

קריטריון:

סטודנט/ית שלומד/ת או עומד/ת להתחיל ללמוד לתואר ברפואה באוניברסיטה בישראל.

 

 

 

1.     על בית הספר להעביר ל'קדימה מדע' באי-מייל את השם לא יאוחר מה- 18.11.09 .
2.      יש לשלוח את השם יחד עם חומר רקע על המועמד, הכולל:

o        שם

o        גיל

o        תקופת הלימודים (משנה עד שנה)

o        מספר שנות הלימוד עד כה (ברפואה)

o        תחום לימודי הרפואה (אם יש)

o        מסמך המעיד על היותו של המועמד סטודנט פעיל

o        נימוקים לקבלת המלגה (כגון: מצב משפחתי, מצב סוציו-אקונומי, מעשים יוצאי דופן כמו התנדבות, בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד וכו')

 

3.      על זוכה המלגה להסכים להתנדב בבי"ס של משרד החינוך שפועל בתוך בית חולים במסגרת אחת התוכניות של קדימה מדע.  תתכן האפשרות שההתנדבות תעשה באופן וירטואלי. מספר שעות ההתנדבות יסוכם עם המלגאי באופן פרטני.

4.      במידה ולבית-הספר יש מספר תלמידים לשעבר שעונים על הקריטריון, יש להקים ועדה על מנת לבחור מועמד אחד ששמו יוגש לקדימה מדע.  יש לצרף לחומר הנ"ל את הקריטריונים שלפיהם הועדה פעלה כדי לבחור את המועמד הסופי.

מתוך כול המועמדים, ייבחר תוך 10 ימים סטודנט/ית אחד/ת מתאים/ה.

 

'ועדות התמדה' יסייעו לצוות ביה"ס העל יסודי משגב לשדרג את הליווי האישי לתלמידים

 'ועדות התמדה בין מקצועיות', כלי שיטתי ומקיף לליווי ומעקב אחר תלמידים, יושמו לאחרונה בביה"ס העל יסודי משגב, וייושמו בהמשך בשאר בתי הספר במשגב. מטרת הועדות ללוות את התלמידים, לאתר צמתי החלטה משמעותיים, ולסייע לכל תלמיד, בכל נקודת זמן ובמגוון צרכים ואתגרים 

בתום חצי שנה של עבודת הכנה סיים צוות בית הספר העל יסודי, בשיתוף אגף החינוך במועצה, שלב ראשון ביישום פרויקט 'ועדות ההתמדה', והקים בסיס נתונים רחב למעקב אחר מצב התלמיד במגוון תחומים לימודיים, התנהגותיים, חברתיים, רווחתיים ואחרים.

'ועדות ההתמדה' מתכנסות בתדירות של 3-4 פעמים בחודש, בהרכב של מנהל ביה"ס, מורה מחנך, מרכז שכבה, פסיכולוג, עו"ס ונציג אגף חינוך, ומאתרות נקודות תורפה ואתגר לכל תלמיד, בכל רמה. כאשר נדרש מעקב צמוד יותר הוועדה מצמידה לתלמיד מבוגר מלווה מתוך הצוות.

המידע המרוכז ב'וועדות ההתמדה' משמש בסיס למערך הייעוץ בביה"ס, ומשוב מקיף ומעודכן להורים. ג'קי ונונו, מנהל אגף החינוך במועצה, מציין שהכלי, בפורמט הרחב והשיטתי שבו הוא מיושם במשגב, הינו הראשון והמוביל בבתי הספר בארץ.

אמיר מיכאל מוסיף: "אפילו בכתות קטנות מאוד, הפרישה הפנורמית והמעקב השיטתי אחר הישגי התלמיד, קשייו ופוטנציאל הצמיחה שלו, מאפשרים לנו לעלות על דברים מוקדם ומדויק יותר, כדי לאתגר ולמשוך מעלה. המטרה לסייע לכל תלמיד בביה"ס להפיק מעצמו את המיטב".