http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

לכבוד

מנהל בית הספר "מקיף משגב"

מר אמיר מיכאל

 

שלום רב,

 

בית הספר שבניהולך נמצא ברשימת בתי הספר המצטיינים בנכונות בוגריהם לשירות משמעותי בצה"ל בכלל ובמסלולי השירות הקרבי ומסלולי הפיקוד בפרט.

 

ידוע לי,כי הנתון 'היבש' לכאורה הוא פרי תהליכים נרחבים וארוכים,שקרמו עור וגידים הודות לנכונות ולמאמץ הרב שלך ושל כלל אנשי בית הספר- מסגל ההוראה דרך מדריכי השכבה ועד להורים ולתלמידים.

בני הנוער הזה שאתם מטיבים להכיר ושאני פוגש בסיוריי בבתי הספר, בבסיס הקליטה והמיון וברחבי צה"ל, יודעים ומבינים כי הגיע זמנם לשאת על כתפיהם את משא הביטחון, ממש כשם שעשו זאת הוריהם לפניהם. נוער איכותי זה הוא תעודת הביטוח שלנו - רק אם נעמיד צבא גדול, חזק ומרתיע, הנשען על טובי אנשינו - נרחיק מלחמה ונקרב את השלום.

בשם צה"ל כולו, אני מבקש ללחוץ את ידך בחום, ולהביע את הערכתי על העשייה החינוכית והערכית ועל ועל חלקכם, שלך ושל סגל המורים, שתוצאתו 'פרי ההילולים' של החברה הישראלית.

 

תודתי והערכתי מופנות לכל סגל ההוראה וכן לנציגי ההורים, שגם להם חלק לא מבוטל בהישג, כעורף תומך וכמודל לחיקוי.

אני סמוך ובטוח כי נמשיך לפעול בשותפות כדי לשמר ולהרחיב את ההישג החשוב.

בברכת שנת לימודים פורייה 

 

 

 

 

 

 

גבי אשכנזי, רב אלוף

ראש המטה    הכללי