http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

 

מבי"ס על יסודי לקמפוס - נקודות בתהליך

תהליך הקמת בתי הספר העל יסודיים החדשים בקמפוס משגב ממשיך להתקדם לצד ההתרגשות והציפיות שיש בהקמה, עולות גם סוגיות שונות. אני מבקשת להקדיש את הטור הפעם לתהליך, החל מהעקרונות המנחים ועד להתארגנות בשטח.

עקרונות מנחים:

 • בית ספר משגב הוא מאבני התווך של הקהילה ואנו רוצים לשמור עליו ככזה. בית הספר יומר לקמפוס (שיכלול שני בתי ספר מקבילים ואחד לחינוך מיוחד) - אך יתפקד כקריית חינוך אחת עם שיתופי פעולה רבים.
 • הפיצול לשני בתי ספר מקבילים ובי"ס לחינוך מיוחד ישפר משמעותית את המענה הפדגוגי והחברתי הניתן לתלמידים.
 • בית הספר החדש יצמח בהדרגה לצד הקיים בתוך תכנית כוללת, תוך מתן אפשרויות בחירה ועיצוב עצמי של דמותו וכיווניו. כל בית ספר יטפח ייחוד וצבע משלו, כדי להרחיב את אפשרויות הבחירה של התלמידים, אך מבלי לפגוע בתחושת השייכות ובתפקוד הכולל של קריית החינוך.
 • תפקידה של מערכת חינוכית להתאים את עצמה לתלמידים ככל שניתן, ולאפשר להם תוכניות המותאמות להם. לכן כל בית ספר יתאים כל הזמן את תוכניותיו בהתאמה לילדים שיתחנכו בו.
 • הקמת קריית החינוך משגב הוא הפרויקט החשוב ביותר של המועצה בשנים הקרובות. נשקיע בו את מיטב המשאבים והמאמץ להביא להצלחתו.
 • כל ילד וילדה חשובים לנו כמו הילדים שלנו, וכך אנו בוחנים כל דבר בתהליך. כולם הילדים שלנו.
 • ילדי והורי המחזור הראשון יזכו בחוויה נהדרת שיזכרו לדורות (מחזור א') כמייסדי ומעצבי בית הספר החדש.

 

הסיבות והנסיבות בהן מוקם בית הספר העל יסודי החדש:

 • ביה"ס עי"ס משגב מונה כ- 1,900 תלמידים, צפוי להגיע תוך מספר שנים לכ- 2,400
 • משגב בתנופת צמיחה - כאלף תושבים בשנה, שמשמעותם גידול בבתי הספר
 • מספר מורים גדול בביה"ס: כ- 200 מורים (מייצר קושי בהובלת תהליכים)
 • הקמת בי"ס יסודי בלבון.
 • במחזור א' שנה"ל הבאה ילמדו כ- 400 תלמידים
 • מתן יכולת לשליטה טובה יותר של המנהל וסגל הניהול בבית הספר לשמירה על אקלים מיטבי ולטובת התאמת מערכת החינוך לתוכניות פדגוגיות חדשנויות הדורשות עבודת עומק עם הצוות החינוכי
 • היכרות טובה יותר ויחס אישי יותר לכל תלמיד
 • התכנות להקטנת מספר התלמידים בכיתה

 

תהליך ההחלטה לשינוי מבנה מערכת החינוך

 • תהליך ארוך, מקיף, משתף ציבור וממצה, שנמשך כשנתיים עם כ 12 אבני דרך.
  • שלבים מרכזיים בתהליך:
   • ינואר 2013: שיחות עם דמויות מובילות בחינוך מתושבי משגב
   • מרץ 2013: הקמת ועדת חינוך
   • נובמבר 2013: מרחב פתוח בנושא "גיבוש סדר יום לחינוך מיטבי במשגב"
   • דצמבר 2013: הקמת צוותי "החינוך בלב הקהילה"
   • דצמבר 2013: דיונים במיקום בית ספר יסודי נוסף במשגב
   • אפריל 2014: סיכום ציבורי של צוותי "החינוך בלב הקהילה"
   • יוני 2014: הקמת צוות חשיבה בנושא מבנה בי"ס עי"ס משגב
   • יולי 2014: מפגש ציבורי פתוח בנושא מבנה בי"ס עי"ס משגב
   • אוגוסט 2014: פגישות עם משרד החינוך
   • אוגוסט 2014: פגישות עם מורי בית הספר
   • דצמבר 2014: מינוי צוות הקמת בי"ס עי"ס חדש
   • מרץ 2015: אישור משרד החינוך להקמת בי"ס עי"ס חדש

 

הקמת בית ספר חינוך מיוחד בתוך הקמפוס

 • התמחות במתן פתרונות לתלמידים הדורשים זאת
 • תקצוב עשיר בהרבה ממשרד החינוך, בדמות הקצאת מנהל עם הסמכה לחינוך המיוחד, סייעת לכל כיתה, שעות טיפוליות, הקמת סדנאות מותאמות, שעות הוראה.
 • שילוב מלא בתוך הקמפוס (הסעות, קפיטריה, ספריה, לימודים וכו') ומבחינה חברתית

 

מיקום בתי הספר

 • נבחנו מספר אפשרויות מיקום להקמת בית ספר חדש במשגב, מתוכן בחרנו להקים במשגב קרייה חינוכית, אשר תכיל שלושה בתי ספר על יסודיים עם תנועה חופשית של תלמידים בתוך הקמפוס, מתקנים משותפים, שיתוף מגמות, הסעות משותפות, וכו'.
 • יאפשר קשר של תלמידים מישובים שונים במגוון גדול
 • יעצים את הקהילתיות וההיכרות של בני ובנות משגב
 • יהיה דגש על שיתופי פעולה בין בתי הספר בנושאים רבים, כמו טכסים, ימי שיא וכו'.

 

אופי בתי הספר

 • בחרנו שבתי הספר יהיו ממלכתיים
 • כל בית ספר יפתח גוון משלו במרוצת השנים
 • דגש על שיתופי פעולה בין בתי הספר ותחרות בונה ומעצימה

 

מבנה בתי הספר

 • נבחנו מספר מבנים אפשריים לבתי הספר העל יסודיים
 • בין היתר נבחנו חלוקה לחטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הצמחת היסודיים לכיתה ח'. נערכה טבלת יתרונות וחסרונות של כל חלופה, ונבחרה החלופה של שני בתי ספר שש שנתיים ממלכתיים, לאחר שקילת כל הגורמים המשפיעים.
 • מטרתנו למצוא את השילוב האופטימאלי בין המאחד והמייחד - בפעילויות, בתכנון הפיסי, בחינוך ובפדגוגיה.
 • המאחד  - שמירת משגב כמותג המסמל שילוב של איכות וערכים ומחזורי ילדים המחוברים לחבריהם למחזור וחדורי גאווה ואהבת המקום.
 • המייחד - יצירת סביבה אינטימית בה רואים ומטפחים כל מורה וכל ילד ויכולים להוביל חדשנות פדגוגית וחינוכית ייחודית
 • נקים מנגנון תיאום לכל בתי הספר בקריית החינוך במשגב

 

בינוי ותשתיות

 • שני בתי ספר יקבלו יותר אמצעים מבית ספר אחד גדול, בתקציב ובאמצעים
 • בשלב זה יש את כל הנדרש בקמפוס משגב להכיל את שלושת בתי הספר
 • בימים אלה מתכננים את דרישות הבינוי הנוסף של כיתות ותשתיות. הדרישות יוצגו למשרד החינוך לאישור ותקצוב
 • אולם ספורט חדש יתחיל להבנות בקרוב
 • יוספו בקרוב כיתות למבנה המעבדות
 • יתר הדרישות תלויות בתקצוב ואישור משרד החינוך,
  אנחנו פועלים מול המשרד בשיתוף פעולה מלא.

 

לוחות זמנים

 • בתהליך שינוי חייב להשמר מומנטום של ביצוע, אחרת ההחלטות מתמסמסות ולא מבוצעות
 • לאחר כשנה וחצי של תכנון והערכות, אנו מוכנים לביצוע
 • קלטנו מנהל לשלב ההקמה במכרז, והוא התחיל לעבוד
 • מורים מבית הספר משגב מבקשים ללמד בבית הספר החדש, ובניית הצוות תסתיים בקרוב.

 

חלוקת התלמידים בין בתי הספר

 • הצוות המקצועי בחן את כל החלופות המוצעות, והחליט ברוב דעות על התאמה אישית של תלמידים לבתי הספר, כך שיהיו מערכות מאוזנות ושוות.
 • המשמעות היא שבישובים בהם מחזור התלמידים גדול, יהיו תלמידים בשני בתי הספר
 • שיוך אשכול יישובים נפרד לכל בית ספר יצור פיצול אמיתי של נוער משגב לשתי תתי קהילות ובכך נפגע בנכס המשמעותי שנוצר כאן - תחושת השייכות לקהילת משגב.
 • יש תלמידים הרוצים לשנות ולצאת מהמסגרת הישובית. הם נמצאים בכל הישובים, אבל חוששים לומר זאת בקול רם. האפשרות שנבחרה תאפשר להם להתבטא ולקבל את הטוב עבורם.
 • יאפשר לתלמידים ולהורים לבחור ולעבור בין בתי הספר
 • יאפשר שליטה על מספר התלמידים במחזור בכל בית ספר, כך שנמקסם את מספר הכיתות, ונפחית, ככל הניתן, את מספר התלמידים בכיתה
 • יאפשר מפגש חברתי רחב יותר בין הילדים.
 • כיום לומדים בממוצע בכיתה ארבעה ילדים מישוב, בכוונתנו להמשיך במדיניות זו.
 • בית הספר לחנ"מ יתחיל לפעול בשנה"ל הקרובה תשע"ו, כאשר הכיתות ישארו במקומן הנוכחי, והנהלת בית הספר לחנ"מ תהייה בחדר המורים "אדמה".
 • בית הספר העל-יסודי השני יתחיל לפעול כבית ספר צומח מכיתות ז' בשנה"ל הקרובה תשע"ו, כאשר יהיה שילוב מירבי בשנת הלימודים של פעילויות משותפות, כולל טיולים.
 • יוקם צוות תיאום ושיתוף בין שלושת בתי הספר בהובלת אגף החינוך, בשיתוף מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים הנבחרת של השכבה
 • בשנת הלימודים הראשונה יושם דגש על פעילויות משותפות, כולל טיולים.
 • יושם דגש חזק על שילוב חברתי, ויוקצו לכך המשאבים הנדרשים.
 • מחלקת הנוער יקצה משאבים ותשומת לב מיוחדת לחיזוק פעילות חברתית של הנוער בישובים שבהם המחזור יפוצל

פתיחת בתי הספר החדשים מעמידה בפנינו הזדמנויות רבות. מאמינה שנדע לנצל אותן ולצמוח.

זו חוויה מיוחדת ומרגשת שנעבור יחד, תלמידים, מורים, הורים, מועצה וקהילה. בהצלחה לכולנו.

 

נועה צוק

מנהלת אגף חינוך