http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

 

                                                                                      18.5.15

 

תשובות לשאלות שנשאלנו בעניין תהליך העל יסודי משגב

 

מהן הסיבות להחלטה להקים בית ספר חדש ? הרי גם כך התלמידים מחולקים לבתים, וכל בית מחולק לשניים ?

בית הספר הגיע להיקף של 1,900 תלמידים (והוא אף צפוי להגיע תוך כמה שנים עד 2,400 תלמידים). במצב כזה, מומלץ לפתוח בית ספר חדש. כך מתאפשר למנהל וצוותו קשר יותר הדוק ויומיומי עם התלמידים, יש יותר שליטה ארגונית ופדגוגית  ויותר הכרות בין כלל מרכיבי בית הספר. משרד החינוך הכיר בכך מניסיון במקומות אחרים, ולכן נתן אישורו להקמת בית הספר החדש. בשורה התחתונה המרכיב הקריטי ביכולת להגיע למצוינות וחדשנות בחינוך הם המחנכים והמורים. בבית ספר קטן יותר הסביבה הניהולית, הארגונית והמקצועית המקיפה את המחנכים והמורים, מאפשרת להם להביא את עצמם יותר לידי ביטוי, לצמוח, להתקדם, לחדש וליזום.

מדוע בחרה המועצה לבנות את בית הספר החדש, בסמוך לקיים, על אותה גבעה?

בכל שינוי חייבים לבחון מהם העוצמות של המערכת ולעשות את המיטב לא לפגוע בהן. בעיני הבוגרים, התלמידים, ההורים וגם גורמי חוץ, העוצמה הגדולה של משגב היא קהילת התלמידים והבוגרים המאוחדת ומלאת הגאווה במותג "משגב". בתשובה לשאלה מאיפה אתה, יענה הבוגר "אני ממשגב" ולא יציין את שם הישוב. תלמידי כתות ו' צמאים לצאת מבועת בית הספר היסודי האזורי ולהכיר את שאר תלמידי המחזור מהישובים המרוחקים יותר. זו הייתה הסיבה המרכזית שבגללה הוחלט על הקמת שני בתי הספר בקמפוס אחד ובהמשך גם לא לחלק את שני בתי הספר לפי ישובים.

מעבר לכך, מאפשר לנו מהלך כזה לאגם משאבים חינוכיים של שני בתי הספר כגון: חממה פדגוגית, תשתית ספורט, היסעים. עוד סיבה מרכזית: להקל על בעיית חציית ילדי היישובים בין שני בתי ספר מרוחקים, לאחר עשרות שנים של מסורת שכולם נוסעים למרכז חינוך אחד. לאלה יש להוסיף את התכנית לשלב בתוך הקריה את החינוך המיוחד כבית ספר בתוך קריה של שני בתי ספר על יסודיים.


 

 

האם שני בתי הספר יהיו נפרדים לחלוטין ? האם לא תהיה בעיה של שליטה כשיש שני מנהלים, הנהלות נפרדות, באותו המתחם ?

יהיו שני בתי ספר על יסודיים שש שנתיים, ולכל אחד מנהל/ת. בית הספר החדש ייבנה כך שיהיה מובחן גיאוגרפית מהקיים. יחד עם זאת, תיבנה מערכת ארגונית מתאמת ומתכונת של שיתוף ותיאום בין השניים, כולל בעניין השליטה והתנועה בין בתי הספר. המתכונת תיבנה ביחד, בין שני הצוותים. מצב כזה, ששני בתי ספר סמוכים וגובלים אחד עם השני, איננו חדש, וקיים במקומות רבים בארץ - קריות של חינוך.

 

מה יקרה עם המגמות והמסלולים בתיכון? האם מובטח לכל תלמיד שיהיה אותו מבחר כמו היום? האם יוכלו לעבור מתיכון אחד לשני?

הרעיון הוא להגדיל את מבחר המגמות והמסלולים עם הקמת בית הספר החדש. במידה ויהיה מצב שעבור תלמיד מסוים המגמה שהוא חפץ בה נמצאת בבית הספר השני, הוא יוכל לעבור. כמו כן, הכוונה היא ששני בתי הספר יאמצו את הרעיון של בלוק לימודי משותף באותן שעות. כשזה יקום, יוכל כל תלמיד משני התיכונים לבחור באחת המגמות, ללא קשר להשתייכותו לבית הספר הקיים או החדש.

 

האם הקמת בית ספר חדש לא תיצור תחרות בין השניים, עם כל ההשלכות שיש לזה?

תחרות מן הסתם תהיה. השאלה אם תהיה תחרות חיובית או שלילית. לצורך כך, הוחלט על יצירת מערכת ארגונית מתאמת שתפקידה המרכזי יהיה לוודא שבתי הספר פועלים בשיתוף פעולה, מייצרים סינרגיה בכל מקום שניתן ושנשמר איזון בין המערכות. אנחנו גם מצפים שכל אחד מבתי הספר יפתח את הייחודיות שלו, וכך נוודא שהתחרות תהיה מפרה ובונה ולא שלילית.

 

מהו לוח הזמנים של הקמת בית הספר החדש ?

בית הספר ייפתח בשעה טובה בספטמבר הקרוב, עם שכבת כיתות ז'.

נבחר מנהל - ד"ר אסף מצקין, שכבר החל בהיכרות וראיונות עם מורים להרכבת צוות מורי ומחנכי המחזור הראשון (כולל מתוך בית הספר הקיים). בית הספר יצמח במשך שש השנים הקרובות, עד סיום המחזור הראשון, בשנת תשפ"א. הבניין בו ישכון בית הספר יתחיל להיבנות במהלך השנה הקרובה.


 

 

ייתכן והבן שלי ילמד בבית הספר החדש. היכן יהיו הכיתות (הרי לא התחילו לבנות)?

ראשית, הקמפוס הנוכחי מכיל גם בשנת הלימודים הראשונה, את אותו מספר תלמידים פחות או יותר. על כן, מבחינה פיסית אין בעיה לתפעל את בית הספר החדש. לקראת שנת הלימודים הקרובה, הקצנו בעזרת הנהלת בית הספר הקיים, את מבנה החטגר,  אשר יהיה משכנה של שכבת כיתות ז' המיועדת, וכן ההנהלה וחדר המורים של בית הספר החדש. המתחם הזה יוכן ויותאם מראש, כך שיהווה בית ראוי ונאה לתלמידים ולמורים.

 

לאחר שתתבצע החלוקה של בוגרי ו', האם תהיה לי אפשרות לערער, במידה ונמצא שמתאים יותר לילדינו להיות בבית הספר השני?

תהליך חלוקת התלמידים נעשה במידה רבה על פי בקשות התלמיד לחברים. קריטריון זה הוא אחד המובילים בחלוקה שאנו מבצעים, כדי לאפשר לכל תלמיד הסתגלות ותחושה טובה. בנוסף, אגף החינוך מאפשר בקשות העברה, בדומה לזה שברישום לכיתות א'. יש לך הזכות לפנות בהליך בקשת העברה אל אגף החינוך, באימייל .

 

האם מובטח לבת שלי בבית הספר החדש, לימודי 5 יחידות מתמטיקה, פיסיקה  וכל מקצוע המתאפשר כיום?

כן. שני בתי הספר נבנים כבתי ספר שווים בהיקף, ברמת הלימודים, בהיצע מקצועות הליבה, המדעים, ההומניסטיקה, האנגלית. כפי שציינו, אנו אפילו שואפים להגדיל ההיצע, באמצעות שיתופי הפעולה בין שני בתי הספר.

האם אתם מתכננים ייחודיות כלשהי לאחד מבתי הספר, או לשניהם ? למשל, אחד מהם לאומנויות ?

כשבחנו איזה ההזדמנויות ואיומים טומן בחובו המהלך של פיצול התיכון, הגענו למסקנה שהאיום המשמעותי ביותר הוא יצירת מצב שבו יהיה בית ספר אחד גדול שיחשב "מוצלח" ואחר קטן יותר שיחשב "פחות מוצלח". לאור זאת הבנו שלא נכון יהיה להגדיר מראש ייחודיות חד משמעית ומקובעת לכל ביה"ס, אלא לתת למנהל ולסגל החינוכי לפתח עם השנים את הייחודיות החינוכית פדגוגית שלהם. כך נוכל לשמור לאורך שנים על בתי ספר איכותיים ומאוזנים.


 

 

האם זה נכון שהמועצה ומשרד החינוך מתכננים הקמת בית ספר שלישי לחינוך מיוחד, באותו המתחם?

התכנית המתגבשת במשרד החינוך ובמועצה, היא להסב את כיתות החינוך המיוחד הקיימות כיום, לבית ספר בעל הכרה נפרדת, עם סמל מוסד והנהלה משלו.  על פי התכנית, כיתות החינוך המיוחד נשארות במקומן, משולבות בקריית החינוך. ההכרה הנפרדת תביא משאבים נוספים לתלמידי ותלמידות החינוך המיוחד, ניהול מקצועי נוסף, חדרי סדנאות מותאמים ועוד.

 

הבן שלנו יגיע אולי לכתת מב"ר או אתגר, מכתה י'. האם שני בתי הספר יציעו את אותו המסלול ?

כפי שאמרנו, שני בתי הספר יהיו שווים מכל היבט. יוצא מכאן שיהיה שוויון גם בכיתות התמיכה, אמצעי התמיכה בתלמידים מתקשים ולקויי למידה. בהתאם למספר התלמידים המיועדים למסגרות אלה, יוחלט מדי שנה כיצד וכמה כיתות לפתוח. כל זה תוך שמירת השוויון בין בתי הספר במבט רב שנתי.

 

  • האם גודל הכיתות יקטן עם הקמת בית הספר החדש ?

 

כוונת המועצה היא להקטין ככל שניתן את הכיתות. על בסיס תקנות משרד החינוך והיכולת שלנו לשלוט במספרי התלמידים בכל אחד מבתי הספר, ניתן לומר כמעט בוודאות מוחלטת שבכל מחזור של שני בתי ספר, תהיה כיתה אחת נוספת, יחסית למצב בו היה בית ספר אחד וזה כמובן יאפשר הקטנת מספר התלמידים בכיתה. מעבר לכך ברור שיש משמעות לכך שהסביבה הארגונית והניהולית המקיפה את התלמיד והמחנך היא קטנה ואינטימית יותר.  

 

 

  • האם מוכרת תופעה כזו של בנית בתי ספר על יסודיים אחד ליד השני?

המושג "קריית חינוך" בה יש מספר תיכונים שש שנתיים או מספר חטיבות ביניים המזינות תיכון גדול אחד, קיים במקומות שונים במגזר העירוני. מה שייחד את "קמפוס משגב" תהיה העובדה שיש כאן קריית חנוך במגזר ההתיישבותי. זאת בשל הייחודיות שבמרכז הקהילתי-מנהלי שנבנה בעשרות השנים מאז הוקם גוש היישובים. ייחוד נוסף של הקמפוס יהיה השילוב של בית ספר לחינוך מיוחד במערכת ויצירת מערכת ארגונית מתאמת שתפקידה יהיה לייצר שיתופי פעולה וסינרגיה בין בתי הספר.

 

מדוע לא חולק בית הספר לחטיבת ביניים ותיכון נפרדים, כפי שקיים במקומות רבים בארץ?

חלוקה רוחבית לא פותרת את בעיית השכבות הגדולות, הפועלות כיום בבתים דו שכבתיים. היא מונעת את היתרונות הגדולים שבחלוקה האורכית. חטיבת ביניים גדולה לא מומלצת בכל מקרה. אנו רוצים ליצור שתי חטיבות, קטנות יחסית, מחוברות לתיכונים, מבחינת הרצף הפדגוגי והניהולי.

 

האם משגב תקבל משאבים רבים יותר עם המבנה החדש של קריית החינוך (כלומר שני על יסודיים ובית ספר לחינוך מיוחד)?

משאבי הקריה כולה יגדלו, בשל גידול בתקנים של שעות הוראה ושל עובדי מינהלה. ישנם משאבים ותכניות הניתנות לכל בית ספר, ממשרד החינוך, מעמותות וממקורות אחרים. בסך הכל, שני בתי ספר על יסודיים יקבלו יותר משאבים מבית ספר אחד גדול. כמו כן, אישור בית ספר חדש מזכה אותנו במשאבי בינוי נוספים ותשתיות מוגדלות, לרווחת התלמיד והמורה.

 

 

האם יהיה שימוש משותף במשאבי בתי הספר כגון ספריה, מגרש ספורט וכו'?

יהיו משאבים משותפים ויהיו משאבים חדשים בהתאם לצרכי בית הספר החדש. על כל משאב תתקבל החלטה בנפרד זהו תהליך שיארך מספר חודשים. בין היתר ייבחנו תכנון מגרש ההיסעים והתאמתו, תפקיד הספרייה, הצורך בספרייה אחת או שתיים ועוד.

 

האם מדברים באגף החינוך ובוועדת החינוך על הכנסת חינוך מקצועי לבתי הספר העל יסודיים?

אנו מכירים את הנושא, ובקרוב יתקיים דיון תהליכי משתף בנושא, בו גם נרצה לשמוע את דעות תושבים. ישנם קולות רבים התומכים ברעיון, ומצדדים בשילוב חינוך מקצועי-טכנולוגי בשני בתי הספר. יצוין כי אנו נבחן גם חלופות המשלבות חינוך מקצועי עם לימודים לבגרות, וחלופות של חינוך מקצועי ברמה גבוהה. עוד יצוין כי משרד החינוך מעודד ומתקצב שילוב חינוך מקצועי לסוגיו.


 

 

כיצד תתבצע חלוקת התלמידים בין שני בתי הספר?

כפי שפורסם התקבלה החלטה על מיפוי אישי, לאחר שעל ידי כל השותפים לתהליך עלה הרצון לשמר את חווית החשיפה של הילדים לכלל בני ובנות המחזור מכלל הישובים כחוויה קהילתית שלמה, אך תוך שמירת שכבות קטנות יישוביות באותו בית ספר.

כלומר, הוחלט ששכבות קטנות  בישובים ימופו לאותו בית ספר ושכבות גדולות  יפוצלו בין שני בתי הספר.

מאחר והיו פניות מהישובים הגדולים לבחינה חוזרת של ההחלטה, אנחנו בודקים שוב את מודל החלוקה ונעדכן לכשתתקבל החלטה.

 

 

                         

 

 

בברכה,

 
 

 

                                                                                                                               

 

 

נועה צוק

                                                                                                                                מנהלת אגף החינוך