http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

‏כ"ה טבת תשע"ו
   ‏6 ינואר, 2016

 

 

שאלות ותשובות קמפוס משגב

 


 האם המועצה והנהלות בתי הספר מתכוננות למספר כפול של תלמידי בית ספר קציר ?
האם ילמדו באותו מבנה?

 

התכנית היא שתלמידי ז' ח' של בית הספר קציר משגב החדש, ילמדו בשנת הלימודים הבאה במבנה אחד, דו שכבתי, על פי תכנון פריסת תלמידי הקמפוס כולו. בימים אלה משלימים המועצה וצוות הקמפוס את תכנון פריסת הכיתות בשנת הלימודים תשע"ז . הכוונה היא למכלול אחד של שתי השכבות עם ההנהלה, המזכירות.

 

 מתי יתחיל הבינוי של בית הספר החדש? ומתי יהיה הקמפוס מושלם מבחינה פיסית ?


כיום מצויה המועצה בעיצומו של תהליך תכנון, שראשיתו בקבלת הפרוגרמה ממשרד החינוך. צוות ההיגוי של הקמפוס עובד עם האדריכלים ועם אגף ההנדסה, על תכנון תוספות הבנייה, ועל היערכות פיסית לשלושה בתי ספר, שני בתי ספר שש שנתיים מקיפים ובית ספר לחינוך מיוחד. להערכתנו הבינוי יחל בתוך כחצי שנה, והוא יסתיים ( ברובו ) לקראת תשע"ח. יצוין כי הבינוי החדש כולל הן כיתות, והן מרכזי דעת חדשים , פונקציות שישרתו את כלל הקמפוס.

 

 איזה בינוי חדש צפוי בעתיד הנראה לעין ?

 

תכנית הבינוי תכלול : תוספת כיתות שתתאים לגידול המספרי של התלמידים, וכן ליעדים שנקבעו, למידה של המאה ה 21 . ייבנו : מרכז מעבדות וסדנאות טכנולוגיות , תורחב הספרייה ותשודרג, קפיטריה לרווחת הקמפוס, מרכזים הומניסטיים, מרכז למידה אקולוגי, מרכז אמנויות ועוד.  הקמפוס בכללותו יהיה מרחב אחד, מוקף גדר אחת. ייעשה פיתוח שטח של חצר בתי הספר, כולל פינות למידה ורגיעה.

 


 האם שיטת חלוקת התלמידים בין בתי הספר תהיה זהה לזו של מחזור א ' ?

 

לאחרונה, קיימנו סקרי משוב של תלמידים והורים של המחזור הראשון שחולק בין בתי הספר, גם על פיו ראינו שיש צורך ממשי לחלוקת בני ובנות היישובים הגדולים בין שני המקיפים. לשיטה זו יתרונות רבים בעיקר פתיחת הקמפוס בכללותו להיכרויות חדשות .
יש לקחת בחשבון שכאשר אותה קבוצת ילדים גדלה לאורך שנים יחד, נוצרים תפקידים ותגיות שונות לכל ילד וילדה. לחלק מהילדים זה טוב ונוח , אך כמעט תמיד, לחלק אחר מהתלמידים נוצרות תגיות שליליות שקשה מאוד לשנות, חלוקת הילדים לשתי קבוצות ושינוי הדינמיקה ביניהם יכולה לעזור לשינוי התדמית.
בנוסף, יש לזכור שעצם הימצאות כל בתי הספר באותה גבעה, מאפשרת להנהלות בתי הספר לקיים פעילות חברתית ולימודית משותפת כאשר השיתוף נכון לכולם.

 

 האם תהיה אפשרות של ערעור על שיבוץ תלמיד בבית ספר זה או אחר?

 

כפי שהיה בשנה שעברה, הורים ותלמידים יוכלו לבקש שינוי שיבוץ. הרעיון הוא לדון לגופו של עניין, ולהיענות לבקשות ככל האפשר. הפניה לשינוי כזה נעשית ישירות אל אגף החינוך.

 

 האם יחול שינוי כלשהו בהיסעים, לאור פתיחת שלושה בתי ספר שונים ?

 

מערך ההיסעים נשאר באותה מתכונת. בתי הספר ינהלו מערכת שעות ולוח זמנים משותף, אחיד.

 

 האם בית הספר לחינוך מיוחד יהיה נפרד, מבודל, באזור משלו ?

 

לבית הספר לחינוך מיוחד מתוכנן מתחם משלו. יחד עם זאת, חלק מהכיתות יהיו משולבות פיסית בתוך בית ספר אסיף משגב. בכך ניצור קהילה משתפת של ילדי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. כמו כן , מרכז האמנויות אשר יעמוד לרשות כלל הקמפוס, יהיה בסמיכות לבית הספר לחינוך מיוחד, ויהיה תחת אחריותו.


 האם הספרייה הגדולה תמשיך לשרת את כלל התלמידים, או שיהיו גם ספריות נפרדות לבתי הספר ?


הספרייה הקיימת שהיא ספריה קהילתית , תשודרג, ותעבור התאמות של למידה חדשנית עם מרחבים ללמידת חקר אישית וקבוצתית. במקביל, יקומו מרחבי למידה הומניסטיים , שיהווה גם סניפי ספריה בכל אחד משלושת בתי הספר. כשמדברים כיום על ספריה, מתכוונים לשילוב בין הספרייה הקלאסית שלא נס ליחה, למרחבים המאפשרים למידה דיגיטלית וניצול מאגרי מידע ממוחשבים.

 

 האם יש קשר בין השיבוץ של הבן או הבת שלי בבית הספר קציר משגב או אסיף משגב, מבחינת היכולת בעתיד לבחור מגמות ומסלולים?

 

ההחלטה שהתקבלה היא שגושי המגמות, המסלולים והמקצועות הייחודיים יעמדו לבחירת תלמידי שלושת בתי הספר, במידה שווה. זהו מבנה ללא תקדים מסוגו. אך בדרך זו אנו רוצים להבטיח שני עקרונות : האחד, מתן בחירה מרבית לכל תלמיד למיצוי רצונותיו. השני , שוויון בין שני בתי הספר השש שנתיים. המתכונת שתאפשר יישום תכנית זו היא מערכת שעות משותפת ומקבילה בכל הקשור למגמות ומסלולים.

 

 האם פיצול העל יסודי משגב, יביא איתו גם חדשנות, בשורות חדשות ? מגמות ומסלולים חדשים  ?


ביחד עם השבחת בית הספר הקיים, אסיף משגב,  והצמחת בתי הספר קציר משגב ועומר משגב, אנו מצפים להתחדשות פדגוגית. זה יבוא לידי ביטוי בהיקף ההיצע שיעמוד לרשות התלמידים במדעים, בטכנולוגיה, באמנויות, בלימודי הסביבה, ועוד. אנו נשלב יותר ויותר את עקרונות הלמידה המשמעותית. את הלמידה במרחבי למידה פתוחים, בקבוצות חקר. נפתחת בפני המורים הזדמנות לחדש דרכי הוראה, להשתמש באמצעים מגוונים ועכשוויים. מבחינת מגמות אנו מתכננים לשלב את תחומי הביו טכנולוגיה, האקולוגיה, מערכות מידע, הגדלת היקף האמנויות. בשנה זו, מתגבש צוות מוביל של הקמפוס כולו, משלושת בתי הספר, לצורך עיצוב ופיתוח הפדגוגיה והחינוך הערכי.

 

 כיצד יתנהל הקמפוס, כשיש בו שלושה בתי ספר נפרדים עם אותם מרכזי למידה ודעת משותפים כגון בניין מעבדות ?


במתווה שאנו בונים בשנה זו, מתוכננת מנהלת מתאמת אחת אשר תיתן שירות מינהלי ולוגיסטי לשלושת בתי הספר. המטרה העיקרית של מנהלת קמפוס משגב תהיה ניהול משאבים נכון , תיאום מכסימלי בין הנהלות בתי הספר, הבטחת אקלים ותרבות עבודה הנשענים על שיתוף פעולה . מורים, השייכים לאחד משלושת בתי הספר, יעבדו כתף אל כתף, במרכז המעבדות, במרחבי הסיפריה, במרכז האמנויות. מודל המנהלת נבנה במהלך שנה זו.

 

 האם מובטחת פעילות סדירה של תנועות הנוער, עם חלוקת התלמידים לבתי ספר שונים, כשלכל אחד יהיה אופי ודגשים שונים ?


הרעיון הבסיסי שבהקמת הקמפוס על אותה גבעה, הוא בין היתר לשמר ולחזק את קהילת משגב, גם כשיתפתחו בתי ספר שונים זה מזה. תנועות הנוער ביישובים יפעלו באותה מתכונת ומסורת שגובשה במשך שנים רבות. יישמרו לוחות זמנים מתואמים על מנת לאפשר פעילות סדירה ביישובים. אגף הנוער שותף לצוות המוביל את הקמפוס ואף תוגבר מבחינת כוח אדם בכדי לתת מענה במידת הצורך לישובים שבהם השכבה לומדת ביותר מבית ספר אחד. 

 

בברכת הצלחה לכולנו

 


נועה צוק
            מנהלת אגף החינוך