http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן רכזי טיולים

טכנאי גז יכול לבדוק את תקינות כלב הגז ואת חיבוריו לבלון. זו מומחיותו וזה תפקידו. בין אלו יבדוק:

  1. תקינות הברז של כלב הגז
  2. תקינות הגומיות במנגנון הסגירה
  3. ניקיון הפיות של יציאת הגז
  4. תקינות הצינור המוביל מהבלון לכלב הגז
  5. תקינות החיבור לבלון הגז

ועוד דברים בהתאם לצורך - המערכת צריכה להיות תקינה, כלומר שמחברים אותה היא עובדת, ולשם כך צריך לבדוק אותה טכנאי

 

מצרף את הנחיותינו המעודכנות

 

1.            הובלת מכלי גז והשימוש בהם

11.1.  הנחיות כלליות

11.1.1           ככלל רצוי להימנע משימוש בגזיות[1][1] במסגרת פעילות חוץ. עדיף להשתמש במכלי גז מרכזי.

11.1.2           אם יש צורך להשתמש בגזייה, יש להשתמש אך ורק בדגם המאפשר הפרדה בין המכל לבין מכשיר הבערה בלי ששארית הגז תשתחרר באופן חופשי לאוויר או בדגם חד-פעמי בטוח וחזק.

11.1.3           משקלה המרבי של הגזייה יהיה 5 ק"ג.

11.1.4           יש לוודא שהגזיות תקינות על פי הוראות השימוש של חברת הגז.

11.1.5           אם במהלך הפעילות נתגלתה גזייה לא תקינה יש להרחיקה מהחניכים, להפריד בין ראש הגזייה למכל ולכתוב על המכל: 'מכל לא תקין – לא לשימוש!'

11.1.6           האחראי על הפעילות יוודא שהחניכים לא נושאים בתרמיליהם גזיות פרטיות לשימוש עצמי.

11.1.7           בזמן ההליכה יינשאו הגזיות על ידי מדריכים או מלווים בלבד, נתונות בתוך תרמיל כשהמכל מנותק ממכשיר הבערה.

11.2.  הובלת הגזיות

11.2.1           הובלת הגזיות תיעשה בארגז סגור ממתכת או מרשת קשיחה כדי שהם יהיו מוגנים מפני פגיעה וכדי שלא יעופו בעת שרפה.

11.2.2           גזיות שיש בהם שסתום ביטחון יונחו בארגז במאונך (כלומר בעמידה), ובשום אופן לא בשכיבה.

11.2.3           בתוך הארגז לא תהיה יותר מכמות מצטברת של 30 ק"ג גז (בבלונים קטנים של לא יותר מ-5 ק"ג).

11.2.4           ברכב ההסעה לא יהיה יותר מארגז אחד.

11.2.5           הארגז ובו הגזיות יונח על גג הרכב או בתא מטען אחורי המיועד לציוד, רצוי במקום מאוורר.

11.3.  הובלת מכלי גז מרכזי

מכלי גז מרכזי יובלו ברכב נפרד המיועד להובלת ציוד ואשר אינו מסיע נוסעים.

11.4.  הפעלת הגזיות

11.4.1           הפעלת הגזיות תיעשה במקום המוגן מפני רוח, נקי מחומרים בעירים (כגון עשב, פסולת ונייר) ומרוחק ממקורות חום ודלקה (כדי למנוע התפוצצות). אם יש בשטח מקום המיועד להבערת אש יש להפעיל את הגזיות במקום זה.

11.4.2           הפעלת הגזיות תיעשה בידי המדריך או בידי האחראי על הפעילות בלבד ובהתאם להוראות היצרן.

11.4.3           לפני הפעלת הגזיות יש לנקוט את כל האמצעים למניעת שרפה, ובכלל זה הכנת אמצעי כיבוי וניקוי השטח.

11.4.4           הגזיות יוצבו על משטח נקי וישר, בצורה יציבה, כדי למנוע את התהפכותם.

11.4.5           הכלי שיונח על המכל יתאים לגודל המשטח הנושא. אין להשתמש בכלים רחבים מדיי מחשש להתהפכותם.

11.4.6           אם בסמוך לנקודת הבערה מוצב מכל דלק יש להתרחק ולהפעילה במקום אחר.

11.4.7           לאחר כיבוי הגזייה יש להפריד בין המכל לראש. את הראש יש להשאיר באוויר החופשי כדי שיתקרר.

11.5.  שימוש במבערי גז חד-קני או במבערי גז דו-קני ('כלב גז')

11.5.1           השימוש במבערי גז חד-קני ובמבערי גז דו-קני נעשה באמצעות חיבורם, בחיבור ישיר, למכלי גז ביתיים או תעשייתיים שקיבולתם 30 ליטר לפחות. מבערי הגז הללו פועלים באמצעות גז פחמני מעובה (גפ"מ), שהוא חומר דליק, ועל כן יש להקפיד על יישום מלא וקפדני של כללי הבטיחות הרלוונטיים.

11.5.2           יש לוודא כי המבערים מאושרים בידי מכון התקנים הישראלי.

11.5.3           בעת ההובלה יש להניח את מכלי הגז במאונך (במעומד) ובצורה יציבה, כך שלא ייפלו בעת טלטול הרכב או במהלך פניות.

11.5.4           לפני יציאה לשטח יש למנות אדם מבוגר, רצוי בעל ידע טכני, שיהיה אחראי על מערכת הגז. תפקידיו של האחראי הם:

א.            לדאוג שאיש לא ייגע במערכת ולא יפעיל אותה.

ב.             לוודא שהמערכת עברה בדיקה במהלך החצי שנה אחרונה על ידי טכנאי גז.

ג.              לבדוק את המבער ואת החיבורים ויבצע הפעלת ניסיון.          

11.5.5           המכלים והמבערים יותקנו אך ורק במקומות פתוחים ומאווררים, שאין בהם סכנה של הצטברות גז במקרה של דליפה, ובמרחק של 5 מ' לפחות ממקום שבו המפלס נמוך יותר. אם נעשה שימוש בבלוני עתודה יש להציבם בחצר מתוחמת ומוצלת, לשים בה ציוד לכיבוי אש ולשלטהּ בשילוט מתאים.

11.5.6           לפני השימוש במבערים יש לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות של היצרן, המצורפות למכשיר, ולפעול על פיהן.

11.5.7           לצורך הפעלת מכלי הגז יש להציבם אך ורק במעומד. 

רותם זהבי

ממונה בטיחות ארצי

משרד החינוך

02-5603001

0506282703

 

 

 


From: אור זרחי [mailto:or1@misgav.org.il]
Sent: Wednesday, August 12, 2009 11:40 AM
To: רותם זהבי
Subject: בטיחות כמובן

רותם שלום רב,

 

 

אבקש את עזרתך בנושא הפעלת מערכת " כלב גז" לבישול בטיולים / מחנות :

 

1-      הפעלת "כלב גז" – על פי ההנחיות יש לקבל אישור של טכנאי גז למערכת אך על פי דברי הטכנאים אין להם אפשרות לתת אישור למערכת ניידת אלא רק למערכת נייחת המותקנת באופן קבוע, כמו כן למיטב ידיעתי אין למערכות תו תקן כפי שנידרש בהנחיות – מה עושים?

 

 

 

אור זרחי

אגף הביטחון

מועצה אזורית משגב

04-9902304 052-2471551

or@misgav.org.il

 

 נא להתחשב באיכות הסביבה לפני שתדפיסו את המייל

 

 

                  

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************[1][1]        גזייה: כירת גז מיטלטלת לבישול.

שלום

להלן הלו"ז לכנס רכזי הטיולים שיתקיים בתאריך 24/8/09 – שימו לב לשינוי בלוחות הזמנים:

 

07:30 – יציאה מהמועצה לשמורת  אפק שבעמק עכו

08:00 – 08:30 – ארוחת בוקר משותפת בכניסה לשמורה (באדיבות אגף הביטחון...)

08:30 – 09:30 – הכרת אתר שמורת אפק  - הדרכה מקומית

09:30 – 11:30 – פגישה עם מנהלת האתר וישיבת עדכון לקראת השנה החדשה

 

חזרה למשגב

 

בכנס הושקעו מאמצים וכסף וחשיבותו רבה ביותר למהלך תקין של טיולים בשנת הלימודים-  הנוכחות הינה חובה.

 

בברכה,

 

 

 

אור זרחי

אגף הביטחון

מועצה אזורית משגב

משרד:04-9902304

נייד: 0522471551

פקס : 04-9902021

or@misgav.org.il

 

 נא להתחשב באיכות הסביבה לפני שתדפיסו את המייל

 

 

                  

 

 

 

בכנס שהתקיים בשמורת עין אפק נכחו רכזי טיולים של בתי הספר במשגב וכן רכזי הטיולים של פנימיית אשבל ויחידה לקידום נוער.

למעט רכזי הטיולים הבאים:

רותי גפר – בית ספר גליל (בתיאום מראש)

רכז הטיולים של בית ספר מורשת – עדין לא מונה רכז לשנת הלימודים תש"ע

רכזי הטיולים של המגזר הבדואי (כאמנה , אורט סאלמה, ויסודי סאלמה)

בכנס נכח מוטי דולב , פקח הטיולים של משרד החינוך.

 

סיכום הדברים:

 

  • תרגיל מוס"ח ארצי יתקיים בתאריך 18 בפברואר 2010 בתאריך זה לא יתקיימו טיולים או פעילות חוץ בית סיפרית אחרת.
  • ניתנו הנחיות ועדכונים לקראת שנת הלימודים הקרובה וכן נדונו אירועי תאונות שהתרחשו במהלך הקיץ.

 

 

בברכה,

 

אור זרחי

אגף הביטחון

מועצה אזורית משגב

משרד:04-9902304

נייד: 0522471551

פקס : 04-9902021

or@misgav.org.il

 

 נא להתחשב באיכות הסביבה לפני שתדפיסו את המייל