http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אמנים ויוצרים

נוף מקומי/ "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו*" ?

 

 

התערוכה הבאה במבואת המועצה תעסוק בנוף הגלילי, המקומי, ותבחן את הדיאלוגים וההשתקפויות השונות של הנוף בעיניהם של אומנים שונים.

 

הנוף יכול לתאר טבע בלבד, או גם את הדמויות המאכלסות אותו. הנוף יכול להיות טבעי או מעשה ידי אדם (שדות חקלאיים, דרכים, מבנים... ).

היצירות יכולות להיות ציורי נוף ריאליסטיים או דימויים מופשטים, המתמצתים את הנוף לערכים צורניים.  

אמנים אשר עוקבים ומתעדים את הנוף לאורך תקופות השנה, או לאורך שעות היממה, מוזמנים להציע יותר מעבודה אחת לתערוכה.

 

 

האם היצירות יאפשרו להתחקות אחרי יחסו של האמן לטבע? לנוף המסוים, לזווית ממנה הוא נשקף?
אלה מחשבות ורגשות יעורר הנוף בצופה?

 

התערוכה תחקור גם את המידה שבה ניכרת תבנית נוף מולדתו של האמן דרך ציורי הנוף כי כפי שמוסיף טשרניחובסקי בשירו, תבניות ההכרה שלנו נוצרות וטבועות בנו מילדות: "רק מה-שספגה אזנו עודה רעננה, רק מה-שספגה עינו טרם שבעה לראות"*

 

*שאול טשרניחובסקי  "האדם אינו אלא".

 

אוצרת התערוכה

 

 

שושי נורמן

 

 

תגובה אחרונה ב-03/06/2010 09:25:59