http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

 

היחידה להתנדבות במשגב, נערכת למתן סיוע למפונים מאזור השריפה, מול היחידה להתנדבות בחיפה (המתואמת עם היחידות בטירה, חוף הכרמל, עוספיה וכל אזור השריפה).

בשלב זה נאספות רשימות של מתנדבים לאירוח או לסיוע בערוצים אחרים. מן היחידה בחיפה נמסר שאין כרגע צורך באירוח, אך המידע נשמר עם אפשרות לפנייה בהמשך.

תושבים המעוניינים להתנדב מזומנים לפנות במייל לרכזת היחידה להתנדבות דנה אמיר או בטלפון למוקד 107.

 

 

 

 

מוא"ז משגב נערכת להגברת כוננות והתמודדות עם גל השריפות.
אגף הביטחון הנחה את הרב"שים ביישובים להיערך עם ציוד כיבוי זמין וערוך לפעולה.

תצפיתנים מטעם המועצה מסיירים בשטח לאיתור מוקדם של מוקדי שריפה.

צוותי מתנדבים של 'המתמיד' מסיירים ביערות ובאזורים מועדים לשריפות.

עד כה אותרו וכובו מספר שריפות לא גדולות.

מוקד המועצה תוגבר ונערך למתן מידע והנחיות לתושבים.

הציבור נקרא לגלות ערנות ולהודיע מיידית למוקד המועצה על כל שריפה.

 

 על הסיוע למפוני השריפות - קרא כאן