http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

משגב נערכת למצב החרום בדרום

מועצה אזורית משגב נערכת להתמודדות עם ההתפתחויות בדרום הארץ, בתאום עם זרועות הביטחון – פיקוד העורף והמשטרה.

לפי שעה אין הנחיות מיוחדות, במידה שיהיו הן יופצו באתר ובערוצים נוספים. מומלץ להירשם לעדכוני המוקד בכתובת:

blogs.misgav.org.il /moked-107.

שאלות בנושאי מיגון אפשר להפנות למוקד המועצה.

דנה אמיר, מנהלת היחידה להתנדבות, עומדת בקשר עם עמיתיה בדרום לתאום אירוח וסיוע לתושבי הדרום.

גם בנושא זה אנו עדיין בתהליך גיבוש אפשרויות הסיוע שיענו על צרכיהם של התושבים.

רון שני, ראש המועצה: "אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, צוות המועצה במצב כוננות, וצוות הביטחון מתכנס להערכת מצב יומית, או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לצורך. ליבנו עם תושבי הדרום ואנו נתארגן ונסייע להם בכל דרך בתאום עימם"

משגב נערכת למצב החרום בדרום

מועצה אזורית משגב נערכת להתמודדות עם ההתפתחויות בדרום הארץ, בתאום עם זרועות הביטחון – פיקוד העורף והמשטרה.

לפי שעה אין הנחיות מיוחדות, במידה שיהיו הן יופצו באתר ובערוצים נוספים. מומלץ להירשם לעדכוני המוקד בכתובת:

blogs.misgav.org.il /moked-107.

שאלות בנושאי מיגון אפשר להפנות למוקד המועצה.

דנה אמיר, מנהלת היחידה להתנדבות, עומדת בקשר עם עמיתיה בדרום לתאום אירוח וסיוע לתושבי הדרום.

גם בנושא זה אנו עדיין בתהליך גיבוש אפשרויות הסיוע שיענו על צרכיהם של התושבים.

רון שני, ראש המועצה: "אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, צוות המועצה במצב כוננות, וצוות הביטחון מתכנס להערכת מצב יומית, או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לצורך. ליבנו עם תושבי הדרום ואנו נתארגן ונסייע להם בכל דרך בתאום עימם"

משגב נערכת למצב החרום בדרום

מועצה אזורית משגב נערכת להתמודדות עם ההתפתחויות בדרום הארץ, בתאום עם זרועות הביטחון – פיקוד העורף והמשטרה.

לפי שעה אין הנחיות מיוחדות, במידה שיהיו הן יופצו באתר ובערוצים נוספים. מומלץ להירשם לעדכוני המוקד בכתובת:

blogs.misgav.org.il /moked-107.

שאלות בנושאי מיגון אפשר להפנות למוקד המועצה.

דנה אמיר, מנהלת היחידה להתנדבות, עומדת בקשר עם עמיתיה בדרום לתאום אירוח וסיוע לתושבי הדרום.

גם בנושא זה אנו עדיין בתהליך גיבוש אפשרויות הסיוע שיענו על צרכיהם של התושבים.

רון שני, ראש המועצה: "אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, צוות המועצה במצב כוננות, וצוות הביטחון מתכנס להערכת מצב יומית, או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לצורך. ליבנו עם תושבי הדרום ואנו נתארגן ונסייע להם בכל דרך בתאום עימם"