http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

בין התאריכים 21 עד 25 לאוקטובר 2012 יתקיים תרגיל עורף לאומי "נקודת מפנה 6".

התרגיל הינו חלק מתהליך שיפור כשירות ומוכנות הרשויות המקומיות להתמודדות עם תוצאות אירוע  רעידת  אדמה הרסנית, בעיקר בצפון.

מוא"ז משגב תשתתף בתרגיל ביום שני 22.10.12

המועצה תתורגל בנושאים אלו:

א.      פס"ח:-  תרגול, ניהול וארגון תר"ח מקומי (תחנת ריכוז חללים) .

                      פתיחה והפעלת מתקן קליטה עם כלל המרכיבים (בביה"ס הר גילון).

ב.     מידע לציבור ודוברות:- הפצת הודעות לאוכלוסייה בתנאי קריסת  תקשורת (כולל של המועצה), מתן הסברה ומידע לאוכלוסייה.

 חלוקת מים:- לאשכול  ישובים