http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

למרות התראות על חשש להשבתה בבתי הספר העל יסודיים, משגב ערוכה לפתיחת הלימודים כרגיל.

 

אנא המשיכו להתעדכן באתר.

שנת לימודים פוריה ומהנה לכל תלמידי ומורי משגב .