http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

ביום חמישי ט' באב, 30/7/09  משרדי המועצה,

הספרייה האזורית והוועדה לתכנון ובנייה יהיו סגורים.