http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

משטרת משגב מעדכנת, כי היום צפויות עבודות תשתית בכביש הראשי בעראבה ודיר-חנא עד שעות אחה"צ המאוחרות.

ממומלץ לנסוע בדרכים חלופיות.

משטרת משגב מעדכנת, כי בימים ב'-ה', בין השעות 8:00-18:00 וביום שישי בין השעות 8:00-15:00, צפויות עבודות תשתיות בכביש הראשי בעראבה ודיר-חנא.

ממומלץ לנסוע בדרכים חלופות.

 

עיצומים בוועדה לתכנון ולבנייה: אין קבלת קהל, לא יונפקו אגרות והיתרים

 

עובדי הוועדות לתכנון ולבנייה ברחבי הארץ פתחו אתמול בעיצומים כאות מחאה על "סחבת" בהסדרת שכרם ותנאי העסקתם, וזאת במסגרת הרפורמה בתכנון ובבנייה. במסגרת העיצומים לא תתאפשר בין היתר קבלת קהל ומענה טלפוני, לא יונפקו טופסי 4 והיתרים, לא יונפקו אגרות בנייה ולא ניתן יהיה להגיש תוכניות תב"ע ושינוי ייעוד.