http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

משגב קולטת

בגלל מזג האויר, נדחה היום הפתוח באבטליון ולא ייתקיים ביום שבת ה- 11 לנובמבר.

מועד חדש לאירוע יתפרסם בהקדם.