http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

10    בטבת

בשעה שעמד בית המקדש על מכונו היו ירושלים ובית המקדש מרכז דתי , לאומי וחברתי של עם ישראל. העובדה שהעמים הכובשים פנו תמיד לירושלים ולבית המקדש מעידה על כך שגם הם הבינו כי ירושלים ובית המקדש תופסים מקום מרכזי ביותר בחיי העם, וממילא הריסתם תשבור את רוח העם.

 

רק כאשר נבין נקודה זו נוכל גם להבין מדוע תיקנו חז"ל ארבעה צומות לזכר חורבן בית המקדש:

   ·   צום י"ז בתמוז

   ·   צום ט' באב

   ·   צום גדליה

   ·   צום עשרה בטבת

 

צום עשרה בטבת

850 שנה ישב עם ישראל על אדמתו - מיום שהיכניסם לארץ ישראל יהושוע בן - נון, והולידו בנים ובנות במשך 20 דורות. בעשרה בטבת לפני כ 2500 שנה החל המצור על ירושלים, שסיומו היה שלוש שנים מאוחר יותר עם חורבן בית המקדש, כפי שמתואר בספר מלכים ב' פרק כ"ה:

 

 "... בחדש העשירי בעשור לחדש (עשרה בטבת) בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב, ותבא העיר במצור..." (כפי שכבר הוזכר המצור בא לסיומו בט' באב לאחר שלוש שנים).

 

חז"ל מוסרים עדויות אוטנטיות על מצב הנצורים בירושלים, וכך מסופר בתלמוד:

 

"ותבוא העיר במצור ויחזק הרעב בעיר והיו בנות ציון יוצאות לשווקים לחפש אוכל כי קשה מכת הרעב והיו אוחזות זו בזו וחוזרות ומבקשות בתוך העיר ואינן מוצאות. והיו מגפפות העמודים ומתות עליהם בראש כל פינה, ובניהם יונקו חלבהם היו מהלכים על ידיהם ועל רגליהם כל אחד ואחד מכיר את אימו והוא עולה ונוטל את דדה ונותנו בפיו שמא ימשוך חלב והוא אינו מושך ונפשו מטרפת והוא מת אל חיק אימו...".

 

מאז ומתמיד נחשב חודש טבת לחודש של צרות שארעו לאומה הישראלית כגון בתקופת בית המקדש השני כאשר ביקש תלמי המלך לתרגם את התורה לשפה היוונית - דבר הנוגד את השקפת ההלכה היהודית, ובתקופה אחרת  - מאות שנים מאוחר יותר, נגזר על יהודי פורטוגל גרוש מן הארץ והם נשדדו ונהרגו במיתות משונות משום שלא רצו להמיר את דתם, והיה זה בתאריך כ"ג לחודש טבת.

 

נקודת התחלה

 

יש לשים לב לעובדה  שהאבל על חורבן בית המקדש מצויין בנקודת ההתחלה שבה החל המצור על העיר ירושלים. יש בכך ביטוי  ושימת לב לנקודת ההתחלה שיודעים אמנם היכן זה מתחיל ואין יודעים היכן זה יגמר ולכן  צריך  להיות חכם הרואה את הנולד מכל מעשה שהאדם עושה.

 

זכורני שבהיותי תלמיד בבית הספר היסודי דוגמא בירושלים ערכה עיריית ירושלים טקס שבה השתתפנו לציון סיום חיזוק החומות של ירושלים היה זה בשנת תש"ל  ב10 בטבת.

יש בכך מעין סגירת מעגל  סמלית משהו לקראת חזרתה של ירושלים כבירת מדינת ישראל.

 

ממנהגי התענית

   ·   התענית מתחילה ביום שישי עם עלות השחר (04:50), ומסתיימת עם צאת הכוכבים(17:05).

   ·   נשים מעוברות ומניקות פטורות מן התענית וכן חולים ומי שאינו חש בטוב  מכל סיבה שהיא.

   ·   עם קום מדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, וכל מי שניספו קרוביו בשואה ואינו יודע את יום מיתתם אומר קדיש ביום זה, וכן תפילת יזכור.

   ·   אין כל איסורים ביום זה מלבד אכילה ושתיה.

   ·   בתפילה מוסיפים קטעים מסויימים הקשורים בתענית זו.

   ·   כל הצומות שהם כזכר לחורבן בית המקדש עתידים להתבטל, כפי שנאמר בתנ"ך בספר זכריה פרק ח': "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי (י"ז בתמוז), צום החמישי (ט' באב), צום השביעי (צום גדליה), צום העשירי (עשרה בטבת) יהיו לבית ישראל לששון ושמחה והאמת והשלום אהבו".

   

לנשות משגב שלום רב,


לפני מספר חודשים השתתפתי בסדנא "לזאת יקרא אישה", שהתקיימה במרום הגליל.

הסדנא התקיימה מדי שבוע למשך 5 מפגשים.

היא עסקה באותן שאלות שלנו הנשים סביב הקשר הזוגי, סביב מיניות,

עמדות שלנו כלפי עצמנו בפרט ובכלל. נושאים שכולנו עסוקות בהן במעגלי חיים שלנו

כנשים, כבנות זוג וכאמהות למתבגרות.


ההרצאות התקיימו באופן פרונטאלי וסיפקו ידע מקצועי, עשיר ועמוק בנושאים הללו,

ממקום פשוט, חם ואוהד לעצם היותנו נשים.

כאיש מקצוע נחשפתי פעמים רבות לפורומים מקצועיים ואני חייבת לציין שהסדנא

הזו נגעה בי מאד והייתה מרתקת.


נראה כי כולנו באים ממערכת אמונות ותפיסות סביב נושאים אלו שלא תמיד אפשרנו

לעצמנו לעבד אותם או להתבונן עליהם אחרת ממה שאנו מורגלים לו מזה שנים.

הסדנא בהחלט מאפשרת לעשות דיאלוג בתוכנו ולהתבונן אולי קצת אחרת, על

אותם המקומות עם הרבה כבוד וההערכה למי שאנחנו.

 

בברכה,


אתי גדז' M.A


מטפלת ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת.

מנהלת "פעימות"-

התחנה לטיפול זוגי

 

ומשפחתי במשגב.

 

 

שנה מעוברת   .  על מה ולמה?

 

 

רבים מאיתנו תמהים מדוע בלוח העברי קיים חדש אדר א וחודש אדר ב  כמו בשנה זו  -  תשע"ד

 

 

הלוח היהודי מותאם לטבע

 

שונה אומתנו משאר אומות העולם (פרט למוסלמים). שהרי הללו מונים שנותיהם לפי ימות החמה. ואורך שנה אצלם היא 365 יום, משך הזמן שהחמה מקיפה את מעגלה בעוד שאורך השנה לפי הלוח היהודי היא 356 יום בזמן שמשלימה הלבנה  את סיבובה. מצווים אנו להקפיד שחגי ישראל יחולו בקביעות  על פי עונות השנה   כפי שנאמר בתורה בספר דברים טז א "שמור את חדש האביב"  ופירש רש"י  "שמור שיהיה ראוי לאביב להקריב בו  את מנחת העומר ואם לא , עבר את השנה".  וזו המצווה הראשונה  שנצטוו בה עם ישראל כשיצאו ממצרים.

 

מסיבה זו  נוהגים אנו להוסיף חדש בשנים מסוימות לפני חג הפסח על מנת שיחול בעונת האביב  ובכך נוצרה מציאות של אדר א' ואדר ב'.

 

 

(אגב בנקודה זו שונה הלוח היהודי מהלוח המוסלמי כי אף הם מונים כמונו על פי הלבנה אך  אין אצלם תיאום בין חדשי הלבנה לתקופות השנה). 

 

הבדל זה בין קביעת הלוח היהודי לקביעת הלוח  אזרחי גורר אחריו הבדל נוסף. בעוד שאת אורך החדשים בלוח  האזרחי קבעו בני אדם כרצונם (לפיכך יש חדשים בני 31 יום לעומת חודשים בני 28 יום ).  חודשי ישראל מתואמים להופעתו המחודשת של הירח. לכן יש זמן קצוב ומדוייק  בין מולד חדש אחד למשנהו -  29 יום, 12 שעות, 44דקות, 3 שניות ושליש השניה.  ועל פי זה נקבע שיש חודשים בני  29 יום ויש חודשים בני 30 יום.

 

אעפ"כ אין החודש מתחדש בעצמו. ההלכה קובעת כי צרכים עדים לראות את חידושה של הלבנה ולהעיד על כך בפני בית הדין הגדול שישב בירושלים ולאחר שהסכים בית הדין הכריז הנשיא: מקודש! וכל העם ענו אחריו מקודש מקודש . בכך קבעו הסנהדרין את יומו הראשון של החודש הבא כראש חודש – יום חג  לעם ישראל. 

 

בשנים מאוחרות יותר שנחרב בית מקדשנו ובוטלה הסנהדרין, ושוב לא יכלו עם ישראל לקדש את החדש על פי עדים שראו את הלבנה. עמד הלל הזקן ופרסם ברבים את סוד חישוב המולד כפי שנמסר מדור לדור בעל פה  כהלכה למשה מסיני. ומאז יודעים אנו לחשב מראש מתי הוא יום חידושה של הלבנה ובכך  קובעים את יום ראש החודש.

 

עם ישראל  נמשל  לירח 

 

בתלמוד במסכת סנהדרין נאמר "נמשלו ישראל ללבנה מה לבנה מתחדשת כך ישראל מתחדשים".  הירח איננו מקור האור הוא מקבל את אורו מן השמש אך טמון  בו כח ההתחדשות : לפעמים מתרבה, ולפעמים מתמעט. אם כהה אורו ונמעט כוחו שב הוא ומתחזק. 

 

כך עם ישראל פעמים נחלש כוחם מחמת  הצרות ופיזור הגליות אך שוב הם מתחזקים ושבים לאיתנם וחוזר חלילה. אולם בעצם כוח ההתחדשות מובטח קיומו של עם ישראל לעולם. בעוד שיודעים אנו על אומות עתיקות שהיו ונכחדו (כדוגמת רומי, בבל , מדי וכדו'). דמיון  נוסף קיים בין עם ישראל ללבנה : הלבנה שואבת את כוחה מן השמש כך ישראל שואבים את כוחם הרוחני מבורא העולם ובכך חזקים הם ואיתנים לעמוד מול כל החפצים להכחידם לאורך כל הדורות.

 

 

קידוש לבנה - להתפעל מהטבעי ומהמובן מאליו

 

 

נפסקה ההלכה ברמב"ם   (נפטר בשנת  1204)  בספרו הי"ד החזקה שכל מי שרואה את הלבנה בזמן שהיא מתחדשת ומתפעל מזה  מברכת ברכה מיוחדת על התופעה הזו  :

 

ברוך אתה ה'  אלהינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם פועלי אמת ופעולתם צדק וללבנה אמר שתתחדש עטרה תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ועל כל מה שברא ברוך אתה ה' מחדש החדשים.  " 

 

12 חודשים /נעמי שמר.

 

 

בתשרי נתן הדקל 

פרי שחום נחמד 

בחשוון ירד יורה 

ועל גגי רקד 

 

בכסלו נרקיס הופיע 

בטבת ברד 

ובשבט חמה הפציעה 

ליום אחד. 

 

באדר עלה ניחוח 

מן הפרדסים 

בניסן הונפו בכוח 

כל החרמשים 

 

באייר הכל צמח 

בסיוון הבכיר 

בתמוז ואב שמחנו 

אחר קציר 

 

 

ובבוא אלול אלינו 

ריח סתיו עלה 

והתחלנו את שירנו 

מהתחלה.