http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************

 

לשיר את שירת האור

 

 

 

"  שימו שמן, שמן זית, נרות הדליקו, יהי אור בבית!
    אור לנו ! דרור לנו !  על כן נאירה, על כן נשירה
    שמונה ימים שירת האור
. " (לוין קיפנס)

 

 

מה קרה?

 

לפני כ 2300 שנה נכבשה הארץ ע"י הסלווקים (סורים), בהנהגתו של אנטיוכוס השלישי. אט אט פשטה התרבות היוונית ההלניסטית, אשר ניסתה לפגוע בנקודות משמעותיות בתרבות היהודית. הם גזרו שאסור לשמור שבת,ללמוד תורה ולקיים ברית מילה (...). היו כמובן יהודים רבים שבחרו להיטמע בתרבות היוונית, אך היה חלק לא מבוטל של יהודים גאים, שבחרו להלחם על אמונתם.

 

גדולתו של מתתיהו ממודיעין ניכרה בכך שקרא למרד נגד היוונים ותרבותם, ויחד עם זאת ניסה להחדיר בקרב שכבות העם את הערכים היהודיים כפי שעברו במסורת מדור לדור. לאחר מותו בשנת 166 לפנה"ס, התייצב בראש המאבק בנו של מתתיהו - יהודה המכבי.

 

במלחמתו הראשונה של יהודה המכבי התחולל פלא גדול: הצבא הסלווקי מנה למעלה מ 25,000 חיילים כשבראשו עמדו שלושה מפקדים, ואילו צבאו של יהודה לא עלה על 6,000 חיילים.  המפקדים הסלווקים היו בטוחים בנצחונם. מצבם של היהודים היה נואש, אך לא הייתה כל אפשרות להמנע מקרב. יהודה כינס את אנשיו לצום ותפילה, ושם אירגן את צבאו ושלח מן המחנה את אותם אנשים שעל פי דין תורה פטורים מלצאת למלחמה.

 

לסלווקים נודע מקום המצאו של צבא יהודה. גורגיאס - אחד ממפקדי הצבא הסלווקי - יצא עם 5,000 חיילים ו 1,000 פרשים להלחם ביהודה, כאשר המתייונים משמשים לו מורי דרך. יהודה נמלט עם צבאו אל ההרים והפתיע את מחנה החיילים הסלווקים (באמאוס - לטרון) שמנה כ 20,000 חיילים ולהם כלי נשק רבים. הצבא הסלווקי נס לכל עבר, ובידי יהודה נותר שלל רב. המחנה באמאוס הועלה באש.

 

לאחר נצחון זה של מעטים מול רבים, נכנס יהודה לירושלים ללא קרב והחל בטיהור בית המקדש. הוקם מזבח חדש, הותקנו כלים חדשים, וביום כ"ה בכסלו בשנת 164 לפנה"ס נערכה ברוב עם ובשמחה גדולה חנוכת המזבח, וחודשה עבודת הקורבנות. באותו יום התרחש הנס השני שבו נמצא פך אחד קטן של שמן שלא נטמא, שהיה אמור להספיק ליום אחד בלבד, אך הספיק לשמונה ימים תמימים. על כן תיקנו חכמים באותו דור, שמונה ימי חג - לדורות - כזכר לנצחון הגדול של יהודה המכבי וכזכר לנס פך השמן. יהודה המכבי ובית חשמונאי ארגנו את העם מבחינה ממסדית, וחזרה עטרת המלכות לישראל כבראשונה.

 

 חג קדום

 

למעשה, השם חנוכה נזכר בפעם הראשונה בלוח המועדים העתיק, שנתחבר עוד לפני חורבן בית המקדש השני - מה שנקרא בפינו "מגילת תענית".

 

וכך כותב יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלביוס) בספרו "תולדות מלחת היהודים":

"השמחה ששרתה בעם בגלל האפשרות לחדש את עבודת ה' בבית המקדש הייתה כה רבה, עד שקבעו חג לדורות לחוג מידי שנה בשנה בכ"ה בכסלו". יוסף בן מתתיהו מתאר איך חגגו העם חג במשך שמונה ימים, בשל העובדה שחנכו את בית המקדש, וללא כל קשר עם מה שקרה אח"כ.

 

עדויות רבות מוצאים אנו עוד משנת 124 לפני הספירה, על כך שהעם חגג את חג חנוכת המקדש במשך שמונה ימים, החל מתאריך כ"ה בכסלו, כזכר לחנוכת בית המקדש, ומאז ועד ימינו אנו (2300 שנה), מקפיד העם לחוג את אותו חג חנוכה.

 

בספר חשמונאים א', מוצאים אנו תיאורים מדויקים על איך העם חגג את חג החנוכה. "חציו להם חציו לה'" כלומר חג המוקדש בחלקו לענייני האידיאולוגיה והרוח, ובחלקו לרווחה חומרית. בדורות מאוחרים יותר הצטרפה סיבה נוספת לחג, בעקבות ניצחון החשמונאים ומציאת פח השמן, ולכן נקבעו דפוסים ברורים לאופיו של החג. צירוף הגורמים השונים – 1) חנוכת בית המקדש, 2) ניצחון המכבים על היוונים  3) ומציאת פח השמן שהתחוללו בתקופות שונות, גרם להתהוותם של סמלים וטכסים המלווים אותנו בחג.כבימים ההם גם בזמן הזה.

 

הדלקת נרות

המנהג העיקרי שהנהיגו אבותינו כזכר לניצחון החשמונאים על היוונים הוא הדלקת הנרות. מנהג זה הטביע את חותמו על החג כולו, והתקבלה ההלכה האומרת שהחל מהיום הראשון מוסיפים כל יום נר. הרבה הלכות נאמרו סביב ההדלקה, כשהן מדגישות את חשיבות ההדלקה ואת החיוב המוטל על כולם בהדלקה.

 

המוטיב המרכזי שהניע את פוסקי ההלכה לדקדק כל כך בנושא הדלקת הנרות היה אידאי רוחני. הנר מסמל את גרושו של החושך, בדיוק כפי שהרקע למערכה בה הובסו היוונים היה אידאי ורוחני. לא היה זה מאבק פיסי מתוך רצון לספח שטחים ולהרחיב ממלכות - אלא מתוך רצון לחיות בשיטת "איש באמונתו יחיה" באוטונומיה מלאה כיהודים. גרושו של החושך הפיסי והרוחני הוא זה שעזר לעמנו להמשיך ולהתקיים תוך עמידה איתנה על שמירת האופי והעקרונות של העם היהודי.

 

מנהגי חנוכה

·           לזכר נס פח השמן נהגו בעם ישראל לאכול מאכלים מטוגנים כגון סופגניות ולביבות.

·           הילדים נוהגים לשחק בסביבונים - מסופר כי כך רימו את היוונים שגזרו שלא ילמדו תורה, וכשבאו להעניש על כך שלמדו
      תורה, מצאו אותם משחקים בסביבון.

·           נהוג לחלק לילדים דמי חנוכה.

 

דיני הדלקת נרות חנוכה

חייבים בהדלקה: גברים ונשים. גם אשה יכולה להדליק נרות חנוכה ולהוציא ידי חובה את בני ביתה. ילד קטן לא חייב בהדלקה.

זמן ההדלקה: לפי מסורת הספרדים - בצאת הכוכבים (16:51 לפי אופק מרכז משגב ). לפי מסורת האשכנזים - בשקיעת החמה (16:32 לפי אופק מרכז משגב ).

מי שלא הדליק בזמן זה יכול להדליק במשך כל הערב - כל זמן שאנשי הבית או אנשים בחוץ ערים. הנרות צריכים לדלוק חצי שעה לפחות.

הנרות צריכים להיות בשורה אחת ובגובה שווה (מלבד השמש) ולא בעיגול.

 

וביום שישי 29/11/13, יש להדליק נרות חנוכה בזמן כניסת שבת 16:12, לפני הדלקת נרות שבת, וכיוון שכך, הנרות צריכים לדלוק לפחות שעה.

 

במה מדליקים?

מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית זך. מותר להשתמש בכל סוגי השמנים (אפילו בשמן מנועים). כל סוגי הנרות מותרים בשימוש - בתנאי שיבערו חצי שעה לפחות.

 

מקום הנחת הנרות

* מצווה להניחם סמוך לפתח הכניסה לדירה או לבנין מצד שמאל.

* בבית הפונה לרשות הרבים רצוי להניח את הנרות ליד החלון הפונה לרשות הרבים.

 

סדר הדלקת נרות

לפני שמדליקים את הנרות מברכים:

1) "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה".

2) "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

בלילה הראשון בלבד מברכים גם ברכת שהחיינו:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

 

אח"כ אומרים: הנרות הללו אנו מדליקין, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים. בכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. ויש הנוהגים להוסיף גם את פרק ל' מתהילים