http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

חג החנוכה- חג האוריםחנוכיה

לקראת חג החנוכה רכשו מס ישובים ממשגב באמצעות לשכת הרב והמועצה חנוכיות גדולות לצורך הדלקה מרכזית של נרות חנוכה בישובי משגב.

 

מצ"ב מאמר על חג החנוכה:

 

יש לי שאלה : למה אנו חוגגים את חג החנוכה למשך 8 ימים הרי נס פך השמן היה רק ל 7 ימים כי הרי ביום הראשון  לא התרחש נס פח השמן כי ביום הזה רק מצאו אותו?

 

שאלה טובה ויפה שאלה והיא נשאלה ע"י רבי יוסף קארו מצפת לפני כ500 שנה  (מה שידוע כקושיית הבית יוסף)

והוא עצמו מתרץ כמה תירוצים אכתוב לך חלק מהם:
1)את הפך האחד חילקו לשמונה חלקים עבור שמונה ימים. הנס ארע כיוון שכל חלק קטן (1/8 מהפך האחד הספיק ליום שלם.
2) בלילה הראשון שמילאו את המנורה עם כל השמן שיהיה בפך. הנס ארע ביום הראשון לאחר שדלקה כל הלילה התמלאה המנורה שוב בשמן, וכך בכל לילה.
3)מיד כשמילאו את המנורה בשמן התמלא הפך שוב.

תירוץ נוסף ידוע בשם ה" שאילתות דרב אחאי גאון"
שמדייק את המילה "אפילו, "ולא היה בו להדליק אפילו יום אחד". כשמתווספת המילה "אפילו" - סימן שהיה נס כבר ביום הראשון .ואז על היום הראשון הוסיפו עוד 7 ימים.


וישנם תירוצים רבים אחרים .וכדאי לך לאמץ מנהג אישי ובכל שנה בחנוכה תחשוב על תירוץ נוסף ותעלה את זה על הכתב והיה זה שכרך.

 

 

 

חג אורים שמח

   
תגובה אחרונה ב-24/11/2010 11:52:17