http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

משיב הרוח ומוריד הגשם

 

"מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עימם" (רבי שמואל הנגיד, חי לפני כ 600 שנה בספרד).

 

שוב באים ימי החורף, עננים מכסים את השמים, האנשים מכינים את ביתם ואת רכבם לחורף, עקרת הבית מחליפה בין בגדי הקיץ לבגדי החורף - הכל טבעי ורגיל. הרגל זה, הוא אחד מהגורמים המונעים בעד האדם מלהתבונן במהותו של מטר השמים.

 

מטר - מטרה

רגילים אנו לראות את הגשם כאחד מיסודות החיים. בלעדיו נתון העולם לרעב ולכליה. כל טיפה מהווה גלולת החיים, ועל כן היהודי בתפילתו שואל ומבקש מטר בתוך ברכת "מחיה המתים", מפני שכל זמן שאין הגשם יורד, כל עצי השדה ופרחי הבר נחשבים כמתים, כדברי התלמוד במסכת ברכות דף ל"ג: "מפני מה מזכירים גבורות גשמים (משיב הרוח ומוריד הגשם) בברכת תחית המתים? מפני ששקולה כתחיית המתים". מטרת המטר היא לתת חיות וחיים ליקום, ובכך לרענן ולחדש את חיי האדם על פני האדמה.

 

הגשם והאמונה

בתורה בספר בראשית מסופר, שקודם בריאת האדם לא המטיר הקב"ה גשם על הארץ. הרווית הצמחים נעשתה באופן ש"אד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" (בראשית ב', ו') כלומר התהום פלטה אדים והם הציפו את פני האדמה והרוו אותה.

 

לאחר בריאת אדם וחוה, שינה הקב"ה את אופן ההשקיה ושילח את מזונה מן השמים. התלמוד שואל: "ומה ראה האלוקים לעשות כן ולשנות את צורת ההשקיה?" והוא משיב: "שיהיו כולם תולים עיניהם כלפי מעלה". לעיתים שוקע האדם בתוך עולם של הרגל ושיגרה, ושוכח מאין בא ולאן הוא הולך. גם הרווית האדמה יכולה להיות שגרתית, קבועה וטבעית בעזרת אד העולה מן התהום ומשקה את האדמה, ועל כן שינה הקב"ה את שיטת ההשקיה כדי שיאמין האדם בבורא העולם הנותן את מתנת השמים - הגשם.

 

אמצעי נגד מניעה

מחקרים רבים נעשו על מנת למצוא פתרונות למניעת עצירת גשמים. המשותף לכולם הוא שהם פועלים רק בגובה העננים. התלמוד הבבלי במסכת תענית קובע שיש אפשרות נוספת להורדת גשמים מבלי להגיע לעננים: "מי הוא זה שתפילתו עולה לשמים ומורידה את הגשמים ובזכותו רוחות טובות מנשבות לגדל את העשבים? אלה הם בני אדם הגומלים חסדים טובים זה עם זה". כלומר התלמוד רואה בצורת התנהגותם הטובה של בני האדם, השפעה ישירה להורדת השפע מן השמים.

 

ההבדל בין מוצק לנוזל

אחת התכונות הבולטות של המים היא העובדה שהם נוזלים, ובכך מובדלים הם מן המוצק. טבעו של נוזל הוא היכולת להשתנות. לו היו קיימים בעולם רק מוצקים, היה העולם ללא שינוי, קפוא על עומדו. אך מאידך, אם היה העולם רק נוזל, לא היתה לעולם יכולת התמדה, ועל כן העולם נברא ממוצק ומנוזל - אדמה ומים כיחידה אחת, שהמגע ביניהם יוצר חיים תמידיים ומתפתחים גם יחד. (וזוהי אחת הסיבות, שכל מצב בגוף האדם של "העדר חיים" מצריך מגע עם מים חיים - מי גשמים).   

 

 

 הטל הוא גורם מאוחד     

 

נוהגים להתפלל ולבקש גם בחורף  "ותן טל ומטר לברכה". בתפיסתה של היהדות יש חשיבות מרובה לטל עד כדי כך שמבקשים שירד הטל גם בקיץ וגם בחורף. על מנת לעמוד על חשיבות הטל נבאר בקצרה מהו הטל.

 

הטל כתופעה פיסיקאלית הינו צורה של התעבות אדים למים, הגורמת ללחות גבוהה באוויר ומביאה לרסיסים דקים של רביבים. תופעה זו מתרחשת בדר"כ בעלות השחר, ובכך ברכתה סמויה - להבדיל מהגשם. שני פנים לתופעת הטל - חיובי ושלילי. החיובי - הטל גורם לתוספת של כ 20% לכמות המשקעים הממוצעת. והשלילי - בלילות החורף הקרים קיימת סכנה שרביבי הטל יקפאו לכפור דק.

 

מבחינה חקלאית: הטל מהווה ברכה ליבול בכך שהוא מהווה גורם מזרז להבשלת הפרי, אך מאידך יכול הטל להיות גורם מסכן עם הפיכתו לכפור (מה שידוע כמכת קור). כנגד אותו פן שלילי הקיים בטל, מתפללים אנו ומבקשים "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה"

 

מבחינה היסטורית משמש הטל לברכה: בספר בראשית פרק כ"ז פסוק כ"ח מוצאים אנו את ברכתו של יצחק אבינו ליעקב: "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ".

הנביא זכריה רואה בטל סימן לשלום ולשגשוג: "כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה והארץ תיתן יבולה והשמים יתנו טלם והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה" (זכריה ח', י"ב). ואכן, הנביא הושע בפרק י"ד פסוק ו' כותב "אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שורשיו כלבנון" הנביא מדמה את קרבת האלוקים לישראל כטל המחיה את הפרות. הטל משמש באירועים שונים בתנ"ך כחלק אינטגראלי מן הסיפור, ולא כמשל בלבד. בספר שמות פרק ט"ז מסופר ששכבת טל (כפור) כיסתה כל הלילה את השליו (הבשר שהיו בני ישראל אוכלים במדבר) על מנת לשמור על הטריות של הבשר. דוד - נעים זמירות ישראל - בספר תהילים פרק קל"ג פסוק ג' ממשיל את הטל כמייצג של כל המשקעים, ובראשם שלגים וגשמים: "כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד עולם". המאחד את החרמון עם הררי ציון הוא "המוביל הארצי" של הטל, המאחד את עם ישראל למערכת מים אחת.

 

ברכת הטל היא כמו ענן המתגשם מעל חלקת שדה ריקה, המביאה לרגבים היבשים את הבשורה הירוקה, כפי שבא לידי ביטוי בשירה של נעמי שמר "כמו חצב".

 

א. כמו חצב להתבצר במעבה האדמה

   ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה

   ואח"כ להיתמר וכעמוד עשן לבן

   שמועה טובה להעביר שהחגים כבר באוויר

 

                                         פזמון: וכמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה

                                                  ולהביא לרגבים

                                                  את הבשורה הירוקה

ב. שומרי הרוח מנסים לשמור עלי מן הבאות

   במעבה הפרדסים אמרו מתי קץ לתלאות

   אמרו מתי קץ הימים הלו מדבריות שלמים     

   יש לעבור בניד עפעף שבין הקיץ והסתיו 

 

                                  ג. ציפור השיר הפעוטה שהסופה אותה גרשה

                                     ובלבלה את מסלולה מיבשה ליבשה

                                      ציפור טסה נעלמה על תורן של ספינת משא

                                      בהגיעך עדי אובד למדי אותי להשרד

 

                                            פזמון: וכמו ענן להתגשם

                                                 מעל חלקת שדה ריקה

                                                  ולהביא לרגבים

                                                  את הבשורה הירוקה

השנה נערכה לראשונה תחרות "מקווה נאה בישראל יפה" בחסות המשרד לשירותי דת, שמטרתה "הגברת המודעות לערכי טיפוח, אסתטיקה סביבתית, שיפור התנאים הפיסיים ואיכות הסביבה".
לקראת  התחרות הארצית ערכו אנשי 'המועצה לישראל יפה' ביקור במקוואות לנשים במועצה האזורית משגב, בישובים אשחר ומורשת.
המקווה האזורי בישוב מורשת זכה לדירוג של 5 כוכבים והמקווה האיזורי בישוב אשחר זכה ב4 כוכבים.
המקווה באשחר הוקם בשנת 1995  ומשמש כמקווה נשים אזורי בניהולה של דינה רייזנר מאשחר.
המקווה במורשת הוקם בשנת 2005  ומשמש כמקווה נשים אזורי בניהולה של יעל פיק ממורשת.
הציון ניתן על הנגשת המקוואות לנכים, טיפוח, ניקיון והקפדה על פרטיות. כמו כן נבדקו רמת הבטיחות, צריכת האנרגיה, רמת המים והציוד הנלווה שנמצא במקווה.

 

 

לקראת בחירת נציגים למועצת תלמידים נפגש הרב עוזיאל אליהו עם תלמיד בית הספר במשגב ושוחח איתם על נושא המנהיגות.
התלמידים השיח היה פורה ומעניין ונבחנו בו דמויות של מנהיגים.
התכונה הבסיסית ליכולת להנהיג היא מידת האמת. להיות מנהיג משמעותו להיות אדם אמיתי .
למעשה כל אדם הוא המנהיג של עצמו ומתוך אותה עוצמה מנהיגותית  הוא יכול להנהיג גם אחרים.  משה רבנו הוא הדמות הראשונה שממנה ניתן ללמוד מנהיגות ציבורית  ועליו נאמר "בכל ביתי נאמן הוא" . הנאמנות לתפקיד היא בלתי מסוייגת  וכל  מעשה של המנהיג חייב להיות נקי .


על המנהיג  להיות הוא בעצמו במקוריותו ולא לחקות אחרים. כפי שאומר  רבי מנחם מנדל מקוצק (1820)

"אם אני אני כי אתה אתה ,ואתה אתה כי אני אני ,
אז: אני לא אני ואתה לא אתה.!!
ואם אני אני כי אני אני ,ואתה אתה כי אתה אתה ,
אז : אני אני ואתה אתה."