http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

"כי המקום משגב חזק לבני הגליל" (יוסף בן מתיתיהו)

 

א' תמוז הוא יום נפילת יודפת. זה קרה לפני 1948 שנים ב שנת ג' תתכ"ד (66 לספירה).

 

במרחק של 1948 שנים ביום ראשון א תמוז תשע"ד התכנסנו למרגלות תל יודפת  כמניין אנשים  מישובי משגב על מנת לומר את תפילת  יזכור וקדיש לזכרם של הרוגי יודפת העתיקה.

 

יודפת במקורות

 

יודפת ידועה כבר מימי בית המקדש הראשון כמקום מולדתה של מושלמת שהייתה אמו של אמון מלך יהודה כפי שכתוב בתנ"ך בספר מלכים ב פרק כא פסוק יט " בן עשרים ושתיים שנה אמון במולכו ושתיים שנים מלך בירושלים ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה".

 

יודפת נזכרת ברשימת הערים שכבש תגלת פלאסר השלישי בארץ הגליל ואת תושביהם הגלה לארץ אשרו כפי שכתוב בתנ"ך בספר מלכים ב' פרק ט"ו פסוק כט      " מימי פקח מלך ישראל באו תגלת פלאסר מלך אשר ויקח את ...ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה".

 

יודפת נמנת ברשימת הערים שהיו מוקפות חומה מתקופת יהושע בן - נון כפי שמופיע במשנה במסכת ערכים פרק ט' משנה ו " עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת חומה ממימות יהושע בן - נון אינם כבתי ערי חומה.

ואליהו בת יערי חומה... חקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה וגמלא וגדוד, וחדיד, וירושלים וכיצא בהן" .

 

יודפת נזכרת בתלמוד הבבלי כמקום שממנו זיהו את צבע האדמה כצבעו של דם וסת האשה ע"מ לקבוע הלכות מסויימות כפי שמודיע בתלמוד הבבלי במסכת נידה דף יט ע"מ א  "5 דמים טמאים באשה האדום , השחור, ובקרן כרכום וכממי אדמה"... כמי אדמה כיצד? רבי עקיבא אומר מביא אדמה שמנה מבקעת יודפת ומציף עליה מים".

 

המרד הגדול

 

יודפת התפרסמה בעיקר בסוף ימי הבית השני כשיוסף בן מתיתיהו מפקד המרד בגליל עשאה למבצרי המרכזי מתוך 17 הישובים בגליל שהוא ביצר.

 

יוסף בן מתיתיהו בחר ביודפת בשל מקומה האסטרטגי (350 מטר מעל פני הים).

הגישה הקשה אליה . העיר שכנה על רכס הר בראש סלע צוק תלול מוקפת ואדיות עמוקים משלושה צדדים שבתוכם ערוצים צרים הגישה אליה היתה בצד צפון בלבד.

 

על פי המתואר בספר "יוסיפון" ובספר מלחמות היהודים שנכתבו ע"י יוסף בן מתיתיהו מסתבר שאספסיאנוס ניסה לפרוץ אל העיר מצד צפון אולם המגינים הדפו את חיילותיו בגבורה עילאית תוך גרימת אבדות קשות לחיילם הרומאים. במשך 49 יום ולילה הסתערו מיטב הליגיונות הרומאים על העיר אל מול הגנתם האמיצה של היהודים . הרומאים בנו סוללה סביב חומת העיר והמטירו על המגינים אבני בליסטאות , חיצים ולפידים בוערים. מעט מעט עייפו היהודים מכובד המלחמה ומהמצור והעיר נפלה בידי הרומאים בא' תמוז שנת ג' תתכ"ד (66 לספירה).

 

יוסף בן מתיתיהו וכארבעים  לוחמים ברחו והתחבאו במערה.‏  לאחר הלשנת אשה על הנצורים במערה, ניסו נציגי הצבא הרומי לשכנע את יוסף בן מתתיהו לצאת ולהסגיר עצמו. אנשי המערה לא הסכימו ליפול חיים בשבי הרומאים וסיכמו ביניהם על התאבדות המונית הוחלט להפיל גורלות ולהתחלק לזוגות רק יוסף הצליח לשכנע את בן זוגו כי עדיף להיכנע לרומאים וכך הוא נשאר חי .

 

 

התיאור הדרמטי של המצור ונפילת העיר כפי שמובא בספריו של יוסף בן מתיתיהו מעמיד את יודפת לצד מצדה כסמל לעמידת הגבורה של היהודים במלחמתם ברומאים. וכסמל לאי נטישת התרבות היהודית המסורתית אל מול רצונם העז של הרומאים להעבירם על דתם.

 

לאחר חורבן ירושלים

 

לאחר שנחרב בית המקדש השני יחד עם ההגירה הגדולה אל הגליל (הסנהדרין גלתה לאושא ולשפרעם ולציפורי) הוסיפה יודפת להתקיים כישוב יהודי בו התיישבה משפחת כוהנים גדולים בשם מימן כפי שמתואר בתנ"ך בספר דברי הימים א פרק כד לצד משפחה נוספת-  שכניה שהתיישבה ב"הר שכניה". התלמוד במסכת זבחים דף קי מזכיר הלכה (בנושא ניסוך המים שהיה נהוג בתקופת בית המקדש ) שנאמרה ע"י אמורה ארצי ישראלי שחי ביודפת בשם רבי מנחם יודפאה.

 

ומה קורה בתל ביודפת  אחרי 1948 שנים

 

לפני כשנתיים הוכרז תל יודפת  כאתר מורשת לאומי במסגרת הכרזה זו הוקם צוות היגוי הכולל נציגים מהמועצה שלנו ,רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות  הצוות בהובלתו של מר בועז גרשון רכז תיירות משגב  הגיש תוכנית  פיתוח תיירותית והנגשת התל לציבור .

התוכנית תוקצבה ויצאה אל הפועל וכעת עוסקים צוותים מקצועיים במלאכת השימור והשחזור. על פי התוכנית יבנו  שלושה מסלולי טיול בתל יודפת  שיעברו בתחנות משמעותיות בתל.תחנות אלו ישולטו וימחישו למבקר במקום את אשר התרחש  .

 

בימים אלו הולך ונשלם בינוי של מרכז מידע  משוכלל שיקבל את פני הבאים לתל יודפת.

 

 

 ראשית יישר כוחך!!! מקווה מאוד שהצום הזה יתבטל והוא יהפוך ליום חג  אבל אם לא אז אנו עתידים להתחיל את הצום ביום שני 4/8  החל מהשעה  19.30 ומסתיים ביום שלישי 5/8 בשעה 20.05

"מספרים שפעם אחת עבר נאפוליון ליד בית כנסת של יהודים בערב תשעה באב וראה יהודים יושבים על הריצפה ובוכים . הוא שאל על מי מתאבלים? ואז הסבירו לו על מה מתאבלים על חורבן בית המקדש והרג יהודים מלפני 1500שנה ,אז אמר נפוליאון עם שמתאבל על מקרה שקרה לו לפני 1500 שנה ולא שוכח מה עשו לו אין סיכוי שבעולם שעם זה יכחד "הסיבות לצום מופיעות במשנה מסכת תענית פרק ד משנה ו
חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. "


אני מעתיק לך חלק ממהלכות הרלוונטיות של הצום :

ההלכות נכתבו ע"י הרב יוסף קארו  (לני כ 500 שנה) והתפרסמו בספר השולחן ערוך אורח חיים סימן תקנד :

סעיף א
תשעה באב אסור ברחיצה וסיכה א ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא בהלכות ובאגדות, משום שנאמר פקודי ה´ ישרים משמחי לב (תהילים יט, ט) ותינוקות של בית רבן בטלים בו אבל קורא הוא באיוב ובדבריםהרעים שבירמיה; ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם.

סעיף ב
ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין, וכן ללמוד פירוש איכה ופירוש איוב.
סעיף ה
עוברות ומיניקות מתענות בט´ באב כדרך שמתענות ומשלימות ביום כפור; אבל בג´ צומות אחרים פטורים מלהתענות, ואע"פ כן ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הולד
סעיף ז
רחיצה אסורה בט´ באב, בין בחמין בין בצונן; אפילו להושיט אצבעו במים, אסור.
סעיף ט
אם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך, ולא יטול כל ידיו אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך. הגה: ואם עשה צרכיו, אם מותר לרחוץ, דינו כמו ביום כפור ועיין לקמן סי´ תרי"ג ס"ג.
סעיף יא
ולאחר שניגב ידיו ועדיין לחות קצת, מעבירם על עיניו; ואם היה לפלוף על גבי עיניו ודרכו לרחצם במים, רוחץ ומעבירו ואינו חושש, דהוה ליה כטיט וכצואה שרוחץ כדרכו ואינו חושש.
סעיף טו
סיכה אינה אסורה אלא של תענוג; אבל מי שיש לו חטטין בראשו, סך כדרכו ואינו חושש.
סעיף טז
נעילת הסנדל, דוקא של עור; אבל של בגד או של עץ או של שעם (פי´ קליפי עץ) וגמי, מותר. ושל עץ מחופה עור, אסור.
סעיף יח
יש מי שאומר שלא יישן בליל ט"ב יט עם אשתו במטה, ונכון הדבר משום לך לך אמרינן נזירא.
סעיף כ
אין שאלת שלום לחבירו בת"ב, והדיוטות שאינם יודעים ונותנים שלום, משיבים להם בשפה רפה ובכובד ראש.
סעיף כא
יש מי שאומר שלא ילך ויטייל בשוק, כדי שלא יבא לידי שחוק וקלות והתול.
סעיף כג
ומלאכת כו דבר האבד מותר, כדרך שאמרו בחולו של מועד.
סעיף כד
כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.
סעיף כה
כל האוכל ושותה בת"ב, אינו רואה בשמחת ירושלים; וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר: ותהי עונותם כח על עצמותם (יחזקאל לב, כז).
אשריך!!!


בברכה,

עוזיאל אליהו,