http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

רבי שמעון בר יוחאי  מתקן לדורות

 

נהוג להדליק מדורות בל"ג בעומר . מנהג זה נוסד לציון יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי הקבור במירון . במאמר זה ננסה לעמוד על דמותו אפופת המסתורין של רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר.

לאחר שיעקוב אבינו בורח מבית חמיו לבן עם כל משפחתו  הוא פוגש את עשיו אחיו ולאחר מפגש מורכב מעניין וטעון הם נפרדים לשלום. ומיד אח"כ כתוב ב בראשית פרק לג  " וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר "

 

מה בדיוק עשה יעקוב אבינו ? בדבר זה נחלקו חכמים בתלמוד בבלי מסכת שבת דף לג

"רב אמר : מטבע תיקן להם,

 ושמואל אמר: שווקים תיקן להם,

ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם. "

 

הדבר הראשון שעושה יעקוב אבינו זה ללמד את הציבור את היחס הנכון לכסף ולפרנסה הוא מתקן מטבע ומסדיר את כל נושא משא ומתן ,קניה ומכירה ללא רמיה ובצורה הוגנת ובזול.

דעתו של שמואל היא שהדבר הראשון שהוא עושה הוא מתקן שווקים ומסדיר את נושא ריכוז ומיקום החניות במקום אחד על מנת להקל על הציבור ועל מנת ליצור מסחר הוגן .

דעתו של רבי יוחנן היא שהדבר הראשון שהוא עושה זה מתקן מרחצאות לתועלת הציבור על מנת לשמור על הבריאות.

 

כ 1700 שנה לאחר מכן ישבו 3 חכמים ודנו במעשיהם של הרומאים ששלטו אז  בארץ וכך כתוב בתלמוד הבבלי במסכת שבת דף לג  (תרגום שלי ובדילוג)

 

"ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וישב יהודה בן גרים לידם. פתח רבי יהודה ואמר : כמה נאים מעשיהן של אומה זו : תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר : כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו : יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג.
הלך הוא ובנו נחבאו בבית מדרש. כל יום היתה מביאה להם אישתו לחם וכד של מים ואכלו .כשהתגברה  הגזרה, הלכו ונחבאו במערה. התרחש נס,ונברא להם חרוב ומעין מים, והיו פושטים בגדיהם, ויושבים עד צוארם בחול. כל היום למדו, בזמן התפילה לבשו, התכסו והתפללו, וחזרו ופשטו בגדיהם שלא יבלו.
ישבו  12 שנים במערה. בא אליהו ועמד על פתח המערה. אמר : מי יודיעו לבר יוחאי שמת קיסר ובטלה גזרתו ? יצאו. ראו אנשים שחורשים וזורעים. אמר : מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה ? כל מקום שנותנין עניהם בו מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם : להחריב עולמי יצאתם ? חזרו למערתכם !
חזרו והלכו וישבו 12 חודשים אמרו : משפט רשעים בגיהנום שנים עשר חודש. יצתה בת קול ואמרה : צאו ממערתכם ! יצאו."

 

 

נקודת המבט של רבי יהודה בר עילאי  היא בעין טובה הרומאים תקנו שווקים והכל מרוכז במקום אחד יש גם גשרים ואפשריות מעבר ויש גם מקום להתרחץ . כמה נאים מעשיהן של אומה זו !

 

נקודת מבטו של רבי שמעון בר יוחאי היא בעין ביקורתית הוא מבין ששווקים  גשרים ומרחצאות הם דברים טובים אבל הוא גם מבין שכל העניינים לא נעשו לטובת הציבור אלא לטובת השלטון. תקנו שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמם, גשרים ליטול מהן מכס  ולכן הוא מגנה את מעשיהם של הרומאים.

 

הרומאים שומעים על הדיון הזה ומוציאים צו תפיסה על מנת להרוג את מי שדיבר  בגנות המלכות הרומאית.

 

האם צדק רבי שמעון בר יוחאי ?

 

תפיסת עולמו ונקודת מבטו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה זקוקה לליבון בירור ותיקון .שלושת מקומות המחבוא שלו מלמדים אותו (ואותנו) לדורות  שיש צורך לתקן ולראות נכון את המציאות.

 

 

מקום המחבוא הראשון הוא בית המדרש שם  הייתה אשתו של רבי שמעון בר יוחאי דומיננטית והיא זו שהצילה אותם  ובגללה הם גלו למקום מחבוא אחר. ובכך תיקנו את נקודת המבט על הנשים.

 

מקום המחבוא השני היה בפקיעין בתוך מערה  ושם הם תיקנו את נקודת המבט שלהם לגוף שהרי הם פשטו את בגדיהם וישבו בתוך החול עד צווארם.

 

והמקום השלישי היה מחוץ למערה ששם הם פוגשים  אדם  שזורע וחורש לצורך פרנסתו  והם בעצם מוכחים אותו שהוא לא מבין  את היחס הנכון לכסף אבל בנקודה הזו הם חוזרים למערה לעוד שנה כי בעצם  הם עדיין לא תיקנו את היחס הנכון לכסף. מפני שפרנסה היא ציר מרכזי לחיי האדם ורק אחרי עוד שנה של ישיבה במערה תוקן היחס לכסף .

 

רבי שמעון בר יוחאי "סוגר מעגל" עם תפיסת עולמו של יעקוב אבינו שממנו הושתת עם ישראל.

שהרי יעקב מגיע לשכם אחרי מאבקו עם עשו. ועשיו מייצג את מלכות רומי  היא אדום. ואם לאחר מאבק זה, יצא יעקב שלם והצליח לתקן לעם ישראל את המטבעות ,השווקים והמרחצאות.יצא גם רבי שמעון בר יוחאי מחוזק משלושת הנקודות  שבהם הוא ביקר את מלכות הרומאים.

 

בהמשך הסיפור המופיע בתלמוד מסופר על כך שרבי שמעון בר יוחאי מתפעל ומשבח את אותו אדם  שרץ בערב שבת עם הדסים ביד (פרנסה) , רוחץ עם רבי  פנחס בן יאיר בבית המרחץ (מרחצאות) ומתקן דרך  מעבר לכוהנים (גשרים).

רשב"י  מאז ולדורות כמו יעקוב אבינו מלמד אותנו שכל זמן שהנר דולק צריך ואפשר לתקן ולהתקדם.

 

 

מהלכות ל"ג בעומר.

 

 

 • מנהג ישראל להדליק מדורות לציון יום פטירתו של רשב"י (וחובה לנקוט בכללי בטיחות נכונים בהתעסקות עם אש )
 • נוהגים ביום זה שמחה במאכל ובמשתה בחיק הטבע ויש נוהגים ללמד הילדים להשתמש ב "חץ וקשת"
 • יש נהוגים לעלות לציון קברו של רשב"י וללמוד מתורתו וממעשיו.
 • יש נוהגים לערוך תספורת ראשונה לילד בהיותו בן שלוש שנים בלג בעומר .

 

 

 

 

 

 


נפסקה ההלכה בתלמוד במסכת בבא קמא דף פב  ש" ירושלים לא נחלקה לשבטים," והיא שייכת לכל עם ישראל צדיקים בינוניים ורשעים.

 

ירושלים היא עיר שמחברת, "עיר שחוברה לה יחדיו". החיבורים המוזרים והמנוגדים שקיימים בירושלים, גרמו לי לתהות על קנקנה של עיר הולדתי:

 

 • הכיצד ספרדים בירושלים מדברים גם יידיש, והאשכנזים מדברים גם ערבית? -זאת ירושלים שלי!

 • הכיצד בשעת חצות בליל שבת נוהרים אנשי ירושלים ברחובותיה לטיש, משל מדובר בשעת טיול בין-ערביים? -זאת ירושלים שלי!
 • הכיצד רחוב בר אילן ושכונת גאולה בשעה 08:00 בבוקר ביום שישי נצבעים בצבעי תכלת מתלבושתן של בנות יעקב, ובשעה 20:00 בערב הכל הופך שחור מחליפותיהם של החוזרים מתפילת ליל שבת? -זאת ירושלים שלי!

 • הכיצד "עזרא סימן טוב" מעפעפי שחר קובע עיתים לתורה, ומתקן מידותיו, ומרוויח ביושר פרנסתו, והכל בצנעה ובענווה? -זאת ירושלים שלי!
 • הכיצד ראש ישיבת פורת יוסף, הרב יהודה צדקה זצ"ל, עורך קניות בשוק מחנה יהודה ביום חמישי -זאת ירושלים שלי!
 • הכיצד שחקני הכדורגל ושחקני ה"סטנגה" באים לבית הכנסת לפני המשחק? זאת ירושלים שלי!
 • הכיצד בשכונת הולדתי - שכונת הבוכרים - יש 50 בתי כנסת, וכולם מלאים, ובכולם יש רבנים, וכולם נוהגים כבוד זה בזה? -זאת ירושלים שלי!

 • הכיצד קורה שאם אדם לא היגיע לתפילה מיד נקהלים בביתו לשאול לשלומו? זאת ירושלים שלי!


 • הכיצד יכולים קירות בתי ירושלים לעמוד בעומס דבק פשקווילים המודבקים בלילות? -זאת ירושלים שלי!


 • הכיצד קורה שמי שנכנס להתפלל בבית כנסת ירושלמי יוצא עם הרגשה עילאית ומחממת? -זאת ירושלים שלי!


 • הכיצד יכול אתה למצוא חניה ליד שוק מחנה יהודה ביום חמישי אחר הצהרים?-זאת ירושלים שלי!

 

 

ולכל אחד יש עיר ושמה ירושלים כפי שביטא זאת נתן יהונתן בשירו :

 

"   לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים 
שהוא אולם, אולם לה חלומות 
עד שתעלה בהר, פריחת הליל 
ותאיר לו בערוב יומו. 
עד שתעלה בהר, פריחת הליל 
ותאיר לו בערוב יומו. 

מעפרך ירושלים 
יאירו לו פרחי הליל. 
הו הו הו... 

לכל אחד ישנו מקום בירושלים 
שהוא קורא, קורא לו אהבה, 
כשיבוא בסוף יחף וקר אלייך, 
ימתקו האור והאבק. "

 

 

יום ירושלים שמח לכל תושבי משגב

 

 

 

חג מתן תורה

נהוג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. המקור לכך  הוא שעד שניתנה התורה הם אכלו בשר לא כשר ומשנתנה התורה הם היו חייבים להכשיר את הכלים ובזמן הזה אכלו מאכלי חלב. נמצא שעצם נתינת התורה בתאריך ו סיון בתמ"ח לפני 3286 שנים  גרמה לכך שיהיו חוקים מיוחדים עבור העם היהודי.אולם אין בחוקים אלה לגרוע מאהבת האמת הקיימת בין האלוקים ובין כל אומות העולם שכן כולם יצירי כפיו של האלקים. כפי שכתוב בתורה בספר דברים "אף חובב עמים כל קדושיו בידך". ולמדו ח"זל בתלמוד "חביב אדם (כל אדם באשר הוא אדם) שנברא בצלם". אולם אהבת האלוקים לעם ישראל יתירה היא על פני כל העמים האחרים שכן בעם זה בחר האלקים לתת לו את התורה ע"מ שיפיץ את התורה בין כל העמים האחרים.

 

אהבת הגוף

לאומות העולם יש תפקיד בעולם בדיוק כפי שלכל אבר בגוף יש תפקיד וכל איבר בגוף מקיים יחסי גומלין ותלות עם האברים האחרים כך מתאר רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" (מאמר ב פרק לו)  את היחס של עם ישראל עם אומות העולם "עם ישראל באומות כמו הלב באיברים" וכמו שאברי הגוף יחד מהווים קומה שלמה  ואם כואב לאחד מהאברים הגוף כולו דואב וכואב כך אם יש כאב לאומות העולם כואב לכל העולם .

עם ישראל נמשל ללב תפקיד ישראל - הלב מזרים חיים לכל הגוף ומחייה את הגוף ונותן לו משמעות .

 

יש מצווה גדולה לאהוב ,לכבד לעזור ולסייע לאומות העולם  שהרי כולנו ריקמה אנושית אחת חיה .

 

הכרעת העם

על פי המתואר בדברי חז"ל, לפני מעמד הר סיני התגלה האלוקים לעמים האחרים על מנת לתת להם את התורה אך הם סרבו!  וכך נאמר במדרש "כשנגלה האלוקים ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם : מקבלים אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם: לא תרצח! אמרו לו: כל עצמתו של אבינו עשו רוצח היא שנאמר "על חרבך תחיה".

וכך הלך האלקים אצל כל אומות העולם והציע להם את התורה ושגילו מה כתוב בה לא רצו לקבלה.

 

הרמב"ם ב"איגרת תימן" תיאר ענין זה כך "לא ירד האלוקים מן השמים על הר סיני בירידת הברקים אלא הופיע לאיטו מהר להר ומאומה לאומה עד אשר נח על הר סיני כפי שביארו חז"ל שה' שלח שליח אל האדומים ולא קבלו את התורה ואח"כ שלח שליח אחר אל הערבים ולא קבלו ואח"כ שלח את משה רבנו אל עם ישראל ואמרו כל פעם יחדיו "נעשה ונשמע!"

 

על פי דברי הרמב"ם יוצא שהתורה שנחשבה כמהפכה דתית תרבותית וחברתית לא ניתנה לישראל בפתע פתאום אלה שלח האלקים שליחים אל עמים אחרים והציע להם את התורה והם הסתיגו מתכנים מסויימים כגון "לא תרצח" "לא תגנוב" "לא תנאף" ועל כן לא קבלו את ההצעה. רק עם ישראל הזדהה עם תכנים אלו וכל העם היה מוכן מיד לומר נעשה ונשמע.

 

מיהו ריבונו של עולם

אלא בחירה זו של עם ישראל את תורתו ואלוקיו אינה מובנת. שכן משונה הוא העם שמוכן לבחור תיזה רוחנית בלא לבדוק כלל את תכניה ובאותה מידה משונה היא קביעתם של אומות העולם שלא מוכנים לקבל את התורה בגלל שיש בה איסור והגבלה על רצח אונס שוד וכדו'.

 

ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם נעוץ בתפיסת עולם אחת ויחידה - מיהו ריבונו של עולם?

אומות העולם סוברים שהאדם הוא הוא הריבון הוא השליט על העולם והוא הקובע את חוקי התנהלות בני האדם .ועל כן הם לא מוכנים לקבל תורה שכתוב בה אמנה חברתית כמו לא תרצח, לא תגנוב וניאוף  מפני שאת האסור והמותר קובע האדם .

עם ישראל סובר שריבונו של עולם הוא שברא את העולם ואת בני האדם והוא שנתן להם חוקי התנהלות בעולם ועל כן הם קבלו עליהם בנעשה ונשמע את האמנה החברתית = התורה, שקובעת באופן חד משמעי את גבולות האסור והמותר.

 

השכיל עם ישראל להבין שבעצם קבלת התורה נקבעים דפוסי התנהגות מוסריים הקשורים לנצח שכן איסורי רצח, ניאוף, גניבה ,וכדו' קיימים אלפי שנים אחורה ותוקפם ימשיך ויתקיים עוד אלפי שנים קדימה ללא כל ערעור בהגדרות הדקות הקובעות את עקרונותיו של האסור והמותר.

 

 


חג שבועות שמח!