http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

 

יום העצמאות / הרב עוזיאל, רב המועצה

 

 

הקמת מדינת ישראל ובניין הארץ הם מסימני הגאולה ששלביה הראשונים הולכים ונרקמים נגד עינינו ממש.

 

התלמוד הירושלמי מספר על שניים מחכמי ישראל שחיו כאן בגליל - רב חייא, ורבי שמעון בן חלפתא, שיצאו לטייל בבקעת ארבל בזמן עלות השחר, "וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רב חייא לרבי שמעון, כך היא גאולתם של ישראל בתחילה קמעא קמעא ואחר כך כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת". התלמוד במקום אחר נותן הסבר לדברים הללו: "אמר רבי יודן מדוע גאולתן של ישראל קמעא קמעא? לפי שישראל שרויין עתה בצרות גדולות ואם תבוא הגאולה בבת אחת אינן יכולים לסבול ישועה גדולה ... לפיכך באה הגאולה קמעא ומתגדלת והולכת". ועל כן משולה הגאולה לשחר שנאמר: "אז יבקע כשחר אורך, מפני שאין לך אפילה גדולה יותר מאותה שעה הסמוכה לבוקר, ואם יעלה גלגל החמה באותה שעה כל הבריות נלכדים, אלא בתחילה איילת השחר, ואח"כ עלות השחר, ואח"כ הנץ החמה, ואח"כ גלגל החמה עולה ובוקע".

 

בהשקפת עולמם של חז"ל, הגאולה תסלול דרך לעצמה בשלבים רבים. בתחילה יופיעו סימנים קלושים מבשרי הבאות, כאותו עמוד השחר בשמי המזרח, המודיע על בוא היום, אבל עדיין גלגל החמה טמון בחושך, ומי שאינו מאמין בבואו - אין בידינו לשכנעו בקיומו עד אשר יראנו במו עיניו. אבל תקופת הכנה זו חשובה היא, והיא לטובתנו, כי לאחר צרות רבות ואיומות, אחרי חושך ואפילה של שנות גלות, נדודים ורדיפות, אחרי שנים של גטאות וכבשנים האם נוכל לסבול מעבר חד ופתאומי לאור הבהיר של גאולה וימות המשיח? דרושה תקופה של הסתגלות - תקופת מעבר. דרושה צמיחת ההבנה לשינוי המתעתד לבוא עלינו, ורק אז יהיה לנו אור גלגל החמה לברכה.

 

 

רעיון זה נהגה כבר לפני כ 100 שנים ע"י אחד ממבשרי הציונות - הרב יהודה אלקלעי, שכתב "ישנה עוד דרך לגאולה והיא שישוב כל ישראל לארץ נחלת אבותינו על מנת לקבל עול מלכות שמים". מעט אחריו בשנים כותב הרב צבי הירש קלישר "לפי עניות דעתי תהיה בישוב ארץ ישראל פתיחת השער לגאולה השלימה, עם ישראל יעשה חיל וישגה מאוד באחריותו".

 

 

חכמים גדולים אלה אשר פעלו רבות ונצורות בדיבור ובמעשה לקידום ישוב ארץ ישראל כבר
בימיהם, ראו אור עמוד השחר עולה. אף על פי שבימיהם הופיעו רק סימנים מועטים, הדבר
לא הבהילם. כל אחד לפי דרכו שלו הביע את הרעיון - שלא בדור אחד אפשר לצפות לגאולה,
אלא שזהו תהליך מלווה בקשיים כבכל חבלי לידה של דבר חדש, אולם בסופו של דבר בטוחים
אנו שנגיע אל הגאולה השלימה שעליה נאמר בתנ"ך
"וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם
למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
.

 

ואכן רעיונותיהם הגדולים של חז"ל הובעו ונוסחו בצורה בהירה במגילת עצמאותנו: "בארץ
ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והלאומית ... בה יצר נכסי תרבות
לאומיים וכלל אנושיים ... מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים לשוב ולהיאחז
במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמוניהם, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב
גדל והולך ... אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבניין
ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל"

(מגילת העצמאות, ד' אייר תש"ח)

 

 

ממנהגי היום"

   ·    יש לכבד את היום בבגדים חגיגיים.

   ·    מתכנסים בבתי הכנסת לשם תפילה חגיגית, הכוללת פרקי הלל,
 ותפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל.

   ·    נהגו לערוך סעודת חג ברוב עם, ולספר וללמוד על תקומת ישראל.

   ·    נוהגים להדליק נרות כביטוי לשמחה.

   ·    מנהג יפה הוא לטייל בארץ ישראל במקום חדש.

 

בתאריך 27/5/2011  התארח הרב עוזיאל ברדיו ברשת מורשת (רשת א' של קול ישראל).

.הרב העביר שיעור לקראת חג השבועות.

במסגרת השיעור הרב דיבר על אחדות ,היכולת לקבל את השונה ואת האחר.

דברי התורה של הרב תובלו בסיפורים ולקחי מוסר שהוקדשו לעילוי נשמת הרב הראשי לישראל ,הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

 

מצ"ב לינק לצורך האזנה לשיעור

http://www.iba.org.il/moreshet/moreshet.aspx?type=32&starting=787032&set_date=2011-05-29%2017:38#focus787032

בתאריך 27/5/2011  התארח הרב עוזיאל ברדיו ברשת מורשת (רשת א' של קול ישראל).

.הרב העביר שיעור לקראת חג השבועות.

במסגרת השיעור הרב דיבר על אחדות ,היכולת לקבל את השונה ואת האחר.

דברי התורה של הרב תובלו בסיפורים ולקחי מוסר שהוקדשו לעילוי נשמת הרב הראשי לישראל ,הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

 

מצ"ב לינק לצורך האזנה לשיעור

http://www.iba.org.il/moreshet/moreshet.aspx?type=32&starting=787032&set_date=2011-05-29%2017:38#focus787032